برنامه سه ماهه زمستان ۹۶

Capture

گرایش

شماره سرپرست

نام سرپرست

مدت

منطقه

نام برنامه

تاریخ

ردیف

کوه وجنگل

۰۹۱۲۱۸۱۳۸۹۰

محمدمعروفی

۱روزه

گیلان

قله سرک

۱/۱۰/۹۶

۱

کوهپیمائی

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

احمدمیجوجی

۱روزه

قزوین

شجاع الدین

۸/۱۰/۹۶

۲

آمادگی خشجال

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ایرج الموتیان

۱روزه

تهران

ریزان

۱۵/۱۰/۹۶

۳

کوهنوردی

۰۹۱۲۸۸۶۹۶۶۰

مجتبی بیگی

۲روزه

الموت

خشچال

۲۱و۲۲/۱۰/۹۶

۴

کوهپیمائی

۰۹۱۲۱۸۱۸۳۸۲

حسین سکاکی

۱روزه

قزوین

سبزکوه

۲۹/۱۰/۹۶

۵

غارنوردی

۰۹۱۲۸۰۲۱۱۹۶

سیناساربان

۱روزه

آبگرم

غارقلعه کرد

۶/۱۱/۹۶

۶

آمادگی کلاغ لان به الوند

۰۹۱۲۸۸۲۱۱۳۲

ابوالفضل حاج محمدی

۱روزه

قزوین

بریال

۱۳/۱۱/۹۶

۷

کوهنوردی

۰۹۱۲۴۸۱۲۹۳۹

زهرامحمدی

۲روزه

همدان

کلاغ لان به الوند

۱۹و۲۰/۱۱/۹۶

۸

کوهپیمائی

۰۹۱۲۷۸۵۳۲۸۶

امین فرساد

۱روزه

قزوین

ملارد

۲۷/۱۱/۹۶

۹

کوهنوردی

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

حسین طاهری

۱روزه

هشتگرد

خراسان کوه

۴/۱۲/۹۶

۱۰

کوهپیمائی

۰۹۱۲۳۸۱۷۴۵۵

علی ساربان

۱روزه

ابهر

ملاداغی

۱۱/۱۲/۹۶

۱۱

کوه و جنگل

۰۹۱۹۶۶۰۵۸۵۶

زینب زهدی

۱روزه

گیلان

نیزه کوه

۱۸/۱۲/۹۶

۱۲

نکات قابل توجه:

برای شرکت در برنامه های چندروزه۲هفته قبل بایدبا سرپرست برنامه هماهنگی وسه شنبه قبل ازبرنامه دردفترگروه حضوربهم رسانید.

مبنای اجرای برنامهای چندروزه براساس به حدنصاب رسیدن افرادشرکت کننده واوضاع جوی می باشد.

برای شرکت دربرنامهای چندروزه شرکت دربرنامهای آمادگی الزامیست.

داشتن بیمه ورزشی برای همه اعضاء گروه اجباری است ودرصورت بی توجهی فردحق شرکت دربرنامه راندارد.

آدرس دفترگروه،قزوین/خیابان نادری جنوبی/جنب فروشگاه هاشمیان/کوچه ژاله/۰۲۸۳۳۲۴۴۱۸۲سه شنبه ساعت۱۸الی۲۰

برنامهای فنی وسنگنوردی توسط کمیته فنی باشگاه ازطریق تلگرام اعلام خواهدشد.

برنامهای فوق العاده نیزبا توجه به درخواست اعضاء روزهای سه شنبه دردفترباشگاه برنامه ریزی میگردد.

فوق برنامه این فصل: دماوند، سرکچالها، یال کبود.       

 

دانلود برنامه سه ماهه زمستان ۹۶

دانلود برنامه سه ماهه زمستان ۹۶ – گروه کوهنوردی کاسپین قزوین

فایل در قالب pdf می باشد.

جهت شروع دانلود بر روی نوشته دانلوذ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
ارسال