برنامه سه ماهه پاییز ۹۶

3Paiez

گرایش

شماره تماس سرپرست

سرپرست

مدت

منطقه

نام برنامه

تاریخ

ردیف

کوه نوردی

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ایرج الموتیان

۳ روز

تبریز

قله سهند،کمال و جام

۰۷/۰۷/۹۶

۱

آموزش

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

زرشک

مقدماتی سنگ

۰۷/۰۷/۹۶

دره نوردی

۰۹۱۲۹۲۶۱۶۷۰

کوهیار طاهری

۱ روز

الموت

دره اشکاف

۱۴/۰۷/۹۶

۲

آموزش

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

زرشک

مقدماتی سنگ

کوه پیمایی

۰۹۳۷۷۶۰۸۹۱۶

ضیاء میر سلامی

۱ روز

قزوین

ملارد

۲۱/۰۷/۹۶

۳

آموزش

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

زرشک

مقدماتی سنگ

آمادگی سرکچالها

۰۹۱۹۸۴۷۶۶۸۴

محمدرضا کبابیان

۱ روز

مازندران

زرین کوه

۲۸/۰۷/۹۶

۴

آموزش

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

زرشک

مقدماتی سنگ

کوه پیمایی

۰۹۳۰۱۳۳۹۴۷۲

حمید کیائی

۱ روز

لواسان

پرسون

۰۵/۰۸/۹۶

۵

آموزش

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

زرشک

مقدماتی سنگ

طبیعت گردی

۰۹۱۲۱۸۱۳۸۹۰

محمد معروفی

۱ روز

طارم

دره سنگان

۱۲/۰۸/۹۶

۶

آموزش

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

زرشک

مقدماتی سنگ

کوه نوردی

۰۹۳۵۴۳۳۱۸۰۰

سامان کبابیان

۲
روز

تهران

سرکچالها به خلنو

۱۸/۰۸/۹۶

۷

طبیعت گردی

۰۹۱۲۷۸۱۹۲۶۸

حسین طاهری

۲ روز

مازندران

دریاچه فراخین

کوه پیمایی

۰۹۱۹۱۸۴۳۹۰۲

مجتبی بیگی

۱ روز

تهران

بازارک

۲۶/۰۸/۹۶

۸

سنگ نوردی

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

لوشان

سنگ سوری

کوه و جنگل پیمایی

۰۹۱۹۳۸۴۳۷۷۱

فاطمه قاضی

۱ روز

گیلان

گاه کوه

۰۳/۰۹/۹۶

۹

سنگ نوردی

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

لوشان

سنگ سوری

طبیعت گردی

۰۹۱۲۳۸۱۹۴۵۹

کامران داوودی

۱ روز

قزوین

آبگرم یله گنبد

۱۰/۰۹/۹۶

۱۰

سنگ نوردی

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

لوشان

سنگ سوری

برگزاری کلاس اصول راهبردی در کوهستان(سرپرستی)-مدرس دکتر ابوافضل جوادی- ساعت ۱۶ الی ۲۰-دفتر باشگاه

۱۳ و ۲۰/۰۹/۹۶

۱۱

کوه نوردی

۰۹۱۲۱۸۲۳۵۱۲

فرهاد شیروانی

۳ روز

لرستان

خط الراس گرین

۱۵/۰۹/۹۶

۱۲

کوه پیمایی

۰۹۹۰۳۵۴۱۷۳۸

ابوافضل میجوجی

۱ روز

قزوین

قله کافر میدان

۲۴/۰۹/۹۶

۱۳

سنگ نوردی

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کارگروه سنگ

۱ روز

لوشان

سنگ سوری

 

دانلود برنامه سه ماهه پاییز ۹۶

دانلود برنامه سه ماهه پاییز ۹۶ – گروه کوهنوردی کاسپین قزوین

فایل در قالب pdf می باشد.

جهت شروع دانلود بر روی نوشته دانلوذ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
ارسال