برنامه سه ماهه پاییز ۹۷

Baner

گرایش

شماره سرپرست

سرپرست

مدت

منطقه

نام برنامه

تاریخ

ردیف

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۰۰۹۰۶

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

فرهادیزدی

کارگروه سنگ

۱روزه

قزوین

سنگ زرشگ

شجاع الدین

آموزش سنگ

۰۶/۰۷/۹۷

۱

کوهنوردی

سنگتوردی

۰۹۱۲۵۸۱۶۴۸۹

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

حسین کجینه باف

کارگروه سنگ

۱٫۵روز

تهران

سنگ زرشگ

آسمانکوه

آموزش سنگ

۱۳/۷/۹۷

۲

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۹۴۴۶۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

مهدیفرساد

کارگروه سنگ

۱روزه

لوشان

لوشان

قله سوری

سنگ سوری

۲۰/۷/۹۷

۳

کوهنوردی

سنگنوردی

۰۹۱۲۳۸۱۷۴۵۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

علی ساربان

کارگروه سنگ

۱روزه

تهران

سنگ زرشگ

قله چشمه شاهی

آموزش سنگ

۲۷/۷/۹۷

۴

طبیعت گردی

۰۹۱۲۱۸۱۳۸۹۰

محمدمعروفی

۱روزه

لوشان

دره سنگان

۴/۸/۹۷

۵

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۳۷۷۶۰۸۹۱۶

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

ضیاءمیرسلامی

کارگروه سنگ

۱روزه

قزوین

لوشان

قله انگول

سنگ سوری

۱۱/۸/۹۷

۶

جنگل نوردی

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ایرج الموتیان

۳روزه

گیلان 

قاسم آباد چابکسر

به جیرکوه رامسر

۱۶/۸/۹۷

۷

کوهنوردی

سنگنوردی

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

باشگاه

کارگروه سنگ

۱روزه

تهران

لوشان

قله ورجین

سنگ سوری

۲۵/۸/۹۷

۸

طبیعت گردی و فرودازآبشار

۰۹۱۹۶۶۰۴۴۵۸

محمود منتظری

۱روزه

قزوین

آبشاردومانچال

۲/۹/۹۷

۹

کوهپیمائی

۰۹۱۹۳۸۴۳۷۷۱

فاطمه قاضی

۱روزه

گیلان

نیزه کوه

۹/۹/۹۷

۱۰

کوهنودری

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

باشگاه

۱روزه

تهران

بندعیش

۱۶/۹/۹۷

۱۱

طبیعت گردی

۰۹۹۰۳۵۴۱۷۳۸

ابوالفضل میجوجی

۱روزه

الموت

کامان به شاهرود

۲۳/۹/۹۷

۱۲

               نکات قابل توجه:

۱-برای شرکت دربرنامهای چندروزه۲هفته قبل بایدبا سرپرست برنامه هماهنگی وسه شنبه قبل ازبرنامه دردفترگروه حضوربهم رسانید.

۲ -مبنای اجرای برنامهای چندروزه براساس به حدنصاب رسیدن افرادشرکت کننده واوضاع جوی می باشد.

۳ -برای شرکت دربرنامهای چندروزه شرکت دربرنامهای آمادگی الزامیست

۴-داشتن بیمه ورزشی برای همه اعضاء گروه اجباری است ودرصورت بی توجهی فردحق شرکت دربرنامه راندارد.

۵ -آدرس وشماره تماس دفترگروه،قزوین/خیابان نادری جنوبی/جنب فروشگاه هاشمیان/کوچه ژاله/۰۲۸۳۳۲۴۴۱۸۲سه شنبه ساعت۱۸الی۲۰

در تعطیلات رسمی دفتر باشگاه دایر می باشد. ۶-

۷-برنامهای فنی وسنگنوردی توسط کمیته فنی باشگاه ازطریق تلگرام اعلام خواهدشد.

۸-برنامهای فوق العاده نیزبا توجه به درخواست اعضاء روزهای سه شنبه دردفترباشگاه برنامه ریزی میگردد.

 

دانلود برنامه سه ماهه پاییز۹۷

دانلود برنامه سه ماهه پاییز۹۷ – گروه کوهنوردی کاسپین قزوین

فایل در قالب pdf می باشد.

جهت شروع دانلود بر روی نوشته دانلوذ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
ارسال