زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

آقای مجیدمنتظری

 

                                                                مجیدمنتظری

 

6
مجیدمنتظری.متولد۱۳۵۹٫قزوین.متاهل دارای یکدختر.فوق لیسانس شهرسازی.کارمندشهرداری.کوه راازسال۷۸بادوست خودآقای احسان خیرخواه بصورت محفلی وباقلل اطراف قزوین شروع میکند.اولین صعودش قله شجاع الدین باپوتین وکوله سربازی بوده.بعلت مسائل درسی وکنکورنمی توانسته بصورت مداوم به کوه برود.تااینکه توسط عمویش حاج محمود با گروه عدل البرزآشنا میشود وبااین گروه مدتی به کوه میرود.صعودش بااین گروه قله شاه البرزاست که بعلت بارندگی شدیدقادربه صعودقله نمیشوند.بعلت شرایط سنی ،زیاد بااین گروه به کوه نمیرودوبعدازآشنائی بامیثم عباسقلیان مدتی هم بااو به کوه میرود.

مجیدمنتظری،میثم عباسقلیان

مجیدمنتظری،میثم عباسقلیان

تااینکه درسال۸۷توسط حاج محمودواردگروه کاسپین میشود.شیرینترین قله ای که با کاسپین صعودکرده راآزادکوه میداند. درکنارکوه به ورزش والیبال هم مشغول است.کوه رادردرجه اول فقط بخاطرکوه دوست دارد.ودردرجه دوم افرادی که باآنها به کوه میرود،برایش مهم هستند.باافرادمورد علاقه اش که به کوه میرود لذت بیشتری میبرد.کوه رفتن راجزء وظایف خودمیداند،مانند سرکاررفتن.درکوه دارای شخصیت دیگری میشود ومعتقداست که کوه ازافسردگی وروزمرگی شدن جلوگیری میکند.کیفیت زندگی بهترمیشودودرروابط اجتماعی تاثیرمیگذارد.درکوه برنده وبازنده نداریم ورقابت درکوه جایگاهی ندارد،وهرچه هست دوستی ورفاقت است. دنبال عنوان واسم ورسم نیست.

5

صعودهای خارج کشوربرای کسی خوب است که دنبال عنوان است ولی بااین حال اگرشرایط جورباشد بخاطردیدن جاهای جدیدتمایل به آن دارد. طالب ماجراجوئی نیست وبه سنگنوردی علاقه ای ندارد.وبیشتردوست داردبه قلل جدیدوجاهای تازه برود.کوه همانقدرکه لذت بخش است،خطرناک هم هست.وبرعکس هرچقدرکوه خطرناکی راصعودکنیم،لذت بیشتری دارد.

آقامجیدو عموجانش،حاج محمود

آقامجیدو عموجانش،حاج محمود

امید راازعمویش وگروه عدل البرزیادگرفته است.(گروه عدل البرزاکثرا بالای۶۰سال دارند)میگوید:عمویم حاج محمودبا۷۲سال سن،چندوقت پیش نهال درخت آلبالوئی راکنارچشمه ای کاشت وگفت: تا چندسال دیگر که اینجا آمدیم آلبالو میخوریم.وتاجائی که توان بدنیش اجازه دهد به کوه خواهدرفت.ازکوهنوردی خودزیادراضی نیست ومیتوانست بهترازاین باشد.بخاطرموقعیت شغلم ،می توانستم باپیگیریهای مداوم ،اجازه ساخت پناهگاه شجاع الدین راازشهرداری بگیرم ولی متاسفانه کم کاری کردم وازاین مسئله ناراحت هستم.وهرکس باید دین خودرابه کوه ادا کند.ودرمقابل این همه چیزکه ازکوه میگیریم ماهم باید برای کوه کاری انجام دهیم.همسرش اهل کوه هست ودرصعودهای سبک وگلگشت همراهیش میکند.

آقامجیدوهمسرمحترمشان

آقامجیدوهمسرمحترمشان

اگردرکوه ازعلم وتکنولوژی استفاده کنیم درپیشرفتمان تاثیردارد.وآموزش صحیح رالازمه کوهنوردی طولانی میداند.صعودهای شاخص برای گروه افتخارآفرین است ودرصداوسیما این صعودها بایدعنوان شود.تبلیغات برای گروه رالازم میداندوازلحاظ مادی باید گروه اسپانسرداشته باشدتابتواند صعودهای برون مرزی راانجام دهد.درآمدازکوه رامنطقی میداندوکسانیکه حرفه ای کارمیکنندبایستی ازاین راه زندگیشان تامین باشد.ولی اگرهزینه ها بالاباشد نفرات شرکت کننده کم میشوندوباید شرایط مالی اعضاء درنظرگرفته شود.

2

ازگروه ومدیریت آقای سلیمانی رضایت دارد.ورفت وآمد اعضاء رانشانه پویا بودن گروه میداند.وهمیشه برنامهای گروه با تعداد بالا اجرامیشود.به مدیریت کردن فکرنمیکند.کسیکه مدیرمیشود یاباید قدرت طلب باشد،یا خدمتگذار!!به کسانیکه تازه واردکوه میشوند توصیه میکند که دردرجه اول اصول گام برداری رایادبگیرند وبا علم ولوازم مناسب به کوهنوردی بپردازندواگررعایت اصول کوهنوردی رابکنند،تاسن پیری هم میتوانند به کوه بروند.

1
افرادتاثیرگذاردرکوهنوردیش
حاج محمود(عمویش)،ودیگربزرگان کاسپین
صعودهای شاخص
دماوند(غربی تاارتفاع۵۲۰۰)،سبلان،سیالان،شاه البرز،خرسان جنوبی،توچال،خشچال،آزادکوه،وقلل دیگر.
                                                                 خاطره
خاطره اول
بعدازصعودقله خرسان درجانپناه گردونکوه آماده خوابیدن شدیم.(جانپناهی به عرض۲مترودرب کوچک)۶نفربصورت فشرده داخل جانپناه خوابیدیم.ومن که لباس زیادی پوشیده بودم وداخل کیسه خواب رفته بودم،نیمه های شب احساس خفگی کردم.وچون آخرجانپناه خوابیده بودم به درجانپناه دسترسی نداشتم.چاره ای جزفریادزدن وبیدارکردن دیگران نداشتم.آقای کارگرباشنیدن صدای “خفه شدم”سریع درب رابازکرد،وباچندنفس عمیق وبیرون رفتن،حالم خوب شد.واین تجربه ای شدبرایم که زیادی نپوشم.
خاطره دوم
صعودقله دماوند ازغربی رفته بودیم.نشسته بودیم کمی استراحت کنیم،که ناگهان سنگ بزرگی باسرعت زیادبطرفم آمدومحکم به باتومم خورد وبعدازآنکه سرعتش گرفته شد به پایم برخوردکردواز ادامه صعودبازماندم.وخداراشکرکردم که به سرم نخورد.

4
این جهان کوه است وفعل ما ندا                         سوی ماآید،نداها راصدا
                                       باآرزوی موفقیت برای ایشان

نویسنده:

          

۲ دیدگاه

  1. ابراهیم برزگر می‌گه:

    جناب آقای منتظری برای شما آرزوی سلامتی دارم در کنار کانون گرم هردو خانواده ( خانواده شخصی و خانواده ورزشی ) همواره شادیهایتان افزون باد . در پناه ایزد منان

  2. کارگر می‌گه:

    اقای مجید منتظری دوست داشتنی سلام امیدوارم در تمام زندگی پیروز وموفق باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال