زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

آقای:هادی لطف الله زاده

 

                                                          هادی لطف الله زاده

 

 

5
هادی لطف الله زاده.متولد۱۳۳۴٫خوی.متاهل دارای دوفرزندپسر.پیمانکار.دیپلم.

کوهنوردی راازسال۴۹بصورت محفلی وبادوستان دوران تحصیلش ازارتفاعات اطراف تهران آغازمیکند.باپوتین وکوله سربازی.ازسال۵۱کوه رابصورت مدون وبرنامه ریزی شده با اتاق کوهنوردی دانشکده فنی ،دانشگاه تهران ادامه میدهد.واولین قله ای که صعودمیکند توچال وخلنواست.ازکارهای شاخص وارزشمندش،مشارکت درساخت پناهگاه تخت فریدون قله دماوند است.این پناهگاه که درسال۵۴به همت وطراحی اتاق کوهنوردی دانشگاه تهران ساخته شده است،درارتفاع۵۰۰۰متردرمسیرصعودجبهه شمالی قراردارد.پناهگاهی باگنجایش۳۰نفردردوطبقه.که بیشترین ساخت آن توسط دانشجویان انجام گرفته است.حمل مصالح تاناندل باماشین وازآنجا ببعدبا قاطروتوسط خوددانشجویان انجام میگرفت.ساخت پناهگاه حدودیکماه طول میکشد.آّب مصرفی هم ازذوب کردن برفها تامین میشده است.

3

درسال۶۰باآقای فرهادشیروانی آشنائی پیدامیکندوازاین ببعدبیشترصعودهایش باایشان است.درصعودی که به قله خرسان جنوبی داشتند،وجود یک جانپناه رادراین مسیراحساس میکنندوتصمیم به ساخت جانپناه گرفته که راه گشای بسیارمناسبی برای صعودهای زمستانی این قله نفسگیرباشد.بعلت کم ترددبودن این مسیرجانپناه کوچکی به گنجایش۶نفرطراحی میشود.ودرسال۷۲ساخت آن به همت کوهنوردان قزوینی و باهمکاری گروه کوهنوردی ایران دوچرخ انجام میشود.ازآقایان:فرهادشیروانی،رضاسرایداری،هومن حاج ملکی که درساخت این جانپناه مشارکت موثرداشتند یادمیکند.(البته نفرات دیگری هم درساخت آن کمک کردند که اسامی آنها رابخاطرندارد).مصالح تا پراچان باماشین آورده میشدوبعدازآن با قاطروحمل توسط نفرات صورت میگرفت.وازبرفاب برای بنائی استفاده میکردیم.

4

 

12

کوه رازندگی،صبر،آرامش،مقاومت معنی میکند.بهترین راهنمای زندگیش بوده ودرسختیها،الگو وراه کارش است.هروقت درزندگی کم میآورد به کوه میرود وباانرژی ونشاط برمیگردد.بیشترازطبیعت لذت میبرد ودرکوه بودن برایش مهمترازصعودقله است.کوه رارفاقت میداند.کوه را نه ورزش،نه ماجراجوئی میداند،فقط زندگی!!

6

وقتی درکوه رقابت میکنی،معنی واقعی کوه ازدست میرود.ازاینکه افراد دیگر راجذب کوه میکندبسیارلذت میبرد وشادی خودرا درشادی دیگران جستجومیکند.طوری باید کوه برویم که افراد جدید سرخورده نشوند وبه کوه علاقمند شوند.کوه راقاتل افسردگی میداند وبرای افراد دیابتی فوق العاده مفید است.

9

درقدیم وسائل کوهنوردی مثل الان وجود نداشت وبا سختی ومشقت زیادی کوه میرفتیم وفکرمیکردیم که این مسئله خوب است.ولی اینطورنیست وبرای لذت بردن ازطبیعت نباید خودرا آزاردهیم وزجربکشیم. آمادگی جسمانی ومداومت درتمرین را از ارکان مهم کوهنوردی میداند.صعودهای پراکنده ونداشتن آمادگی به بدن صدمه میزند،مخصوصا اگرصعودسنگین باشد.درکوه بازنشستگی نداریم وتاوقتی حرکت میکنیم میتوانیم به کوه برویم وتوقف مساویست باتمام شدن.

8

صعودتمامی قله ها برایش شیرین است وقله مفهومی ندارد،درمسیربودن وتعامل باطبیعت برایش ارزشمنداست وبه همین خاطردنبال مدرک ومدرک گرائی نرفته است.صعودهای خارج کشور رادوست دارد،ولی نه اینکه به کار وزندگیش صدمه بزند.ازکوهنوردی خودراضی است وبه آنچه میخواسته رسیده است.کوه رافقط بخاطرکوه دوست داردوسعی میکند که درلحظه وحال زندگی کند.گذشته،گذشته است وآینده هنوزنیامده!!

1

۴دهه کوهنوردی خودرا اینچنین بازگو میکند:دهه۵۰،بالابردن مقاومت درزندگی.دهه۶۰،صبروحوصله.دهه۷۰و۸۰استقامت.دهه۹۰؟؟.وخودراهنوزجوان میداند.خانواده اش با کوهنوردیش موافق هستند پسربزرگش آقا ارس اهل گلگشت وصعودهای سبک است وپسرکوچکش اقا اشکان کوهنورد خوبی است ودرصعودهای بلند همراهیش میکند.

IMG_03491

کوهنوردی حرفه ای اگر درچارچوب مناسبی انجام شود خوب است.ولی وقتی پای تجارت درکوه بازشوداخلاق وبرخوردها عوض میشود واین باعث میشودکه تداوم افراد در کوه پائین بیائید.هزینه ها بالامیرود ورفاقت ودوستی کم رنگ میشود.

ابوالفضل حاج محمدی،هادی لطف الله زاده،زهرامحمدی

ابوالفضل حاج محمدی،هادی لطف الله زاده،زهرامحمدی

کاسپین راگروه خوبی میداندومحیط آنرا سالم وکسی دراین گروه فکرسودشخصی نیست.فرهنگ مسالمت آمیزوهمزیستی درآن رعایت میشود.ولی نحوه برگزاری جلسات مجمع راتکراری ویکنواخت میداند.اعضاء بایستی نظربدهند،ولوغلط باشد.حضورشان نباید حالت رفع تکلیف باشد.درطی سال کارگروه آموزش باید فعال باشد برنامه مدون واز پیش تعیین شده داشته باشید.اعضاء با دست پربیایند ونباید نظاره گر و شنونده باشند.وقتی دوگروه نا همگن دربرنامه با هم قاطی میشوند این به کاروکیفیت گروه ضربه میزند وباید سعی شود که نفرات با برنامه همخوانی داشته باشند.وجوانگرای رابیشتر اهمیت دهید.

10

همگانی شدن کوه را بسیارخوب میداند بشرط آنکه مسائل زیست محیطی رعایت شود.وفرهنگ کوهنوردی آموزش داده شود.بیشترگروهای کوهنوردی این مسئله را رعایت میکنند.واکثر گروههای ادارات مشکل دارهستند واین بخاطرآنست که برای مسائل دیگری بغیرازکوه فکرمیکنند.بمدیریت فکرنمیکند وبیشتردوست دارد که همکاری کند تا ریاست.

2
صعودهای شاخص
دماوند۱۴بار(تمامی مسیرها،بغیرازیال داغ)،سبلان،سهند،اشترانکوه،تفتان،علم کوه ازسیاه سنگها،جوپار،توچال ازتمامی مسیرها،وقلل دیگر.
                                                               خاطره
پناهگاه تخت فریدون را درست میکردیم.قرارشد که تا ساعت۲سیمان کف پناهگاه را بریزیم وبه پائین برگردیم.ولی بعلت یخ زدگی آب و گرم کردن آن کارمان تا ساعت۵طول کشید.دربرگشت به بوران ومه شدیدی خوردیم.راه را گم کردیم ومجبورشدیم که برگردیم وشب دربمانیم وشب سخت وسردی راپشت سرگذاشتیم.فردا صبح که خورشید بالا آمد،برای اولین باربود که خورشید اینچنین زیبا ودلپذیرمیدیدم.

7
                            باآرزوی موفقیت برای این عاشق ودل داده کوه

نویسنده:

          

۳ دیدگاه

  1. آزاده قائمی می‌گه:

    آقای لطف الله زاده امیدواریم که شما رو بیشتر در برنامه های گروه ببینیم و همیشه سربلند و پاینده باشید.

  2. کارگر می‌گه:

    اقای هادی لطف الله زاده مرد کم ادعا وبی ریا سلام امید وارم همیشه در اوج باشید

  3. انشالله همیشه سالم و سر حال باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال