زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

آقای علیرضاخواجه وند

                                                   علیرضا خواجه وند

2
علیرضاخواجه وند.متولد۱۳۴۳٫قزوین.متاهل دارای دوپسرویکدختر.بازنشسته آبگینه.مهندس مکانیک.کوهنوردی راقبل ازانقلاب بابرادرش آقای علی خواجه وند بصورت طبیعت گردی وقلل اطراف قزوین شروع میکندومشوق اصلیش نیزایشان است.اولین صعودش قله میلداروبعدازآن درسال۵۷باهمکارش آقای محمودذولقدر(عضودیگرگروه)موفق به صعودقله شجاع الدین میشود.

محمودذولقدر،علیرضاخواجه وند

محمودذولقدر،علیرضاخواجه وند

بعدازانقلاب فعالیت خودراباهیئت کوهنوردی به ریاست آقای اسماعیل صفاری ادامه میدهد.وباگروه کوهنوردی آبگینه وخانواده درطبیعت نیزصعودهای راداشته.تااینکه کوهنوردی رادرسال۸۹بصورت برنامه ریزی شده باکاسپین آغازمیکندوعضورسمی گروه میشود،قبل ازآن نیزبا گروه مهرورزان نیزهمکاری داشته.درکنارکوهنوردی به فوتبال،والیبال،دوچرخه سواری،شنا علاقمنداست.شاهنامه خوانی،شب شعر،مدیتیشن هم ازعلائق وفعالیتهایش میباشد.

9

درسالهای گذشته دچارناراحتی کلیه میشودبا مراجعه به دکترمتوجه میشودکه بیماریش پیشرفت کرده واحتمال دیالیزی شدنش زیاداست.باشنیدن این خبرناراحتی وافسردگی به سراغش میاید واین باعث میشودکه برای تقویت روحیه خودبه دوست قدیمی خودیعنی کوه پناه ببرد.الحق وانصاف این یارودوست قدیمی تنهایش نمیگذاردوبه کمکش می آید.وشروع به صعودهای سنگین میکند وبطورمعجزه آسای بهبودی پیدامیکند وبقول دکترش بیماری اوازنادربیماریهای است که به سختی درمان میشودوشاید مهمترین عامل درمانش ،کوه بوده است.روزی برای صعودقله مردمی میرودوبا خانمی برخوردمیکند که اوهم باکوه وکوهنوردی توانسته بودسرطان خودرادرمان کند.

4

ازکوه درسهای زیادی گرفته ویادگرفته که چگونه ازطبیعت وزندگیش لذت ببرد.دانش زندگی کردن راازکوه یادگرفته واین دانش درتربیت فرزندانش تاثیرگذاربوده.درکوه همزیستی بادیگران وکنارآمدن باسختیها راآموزش دیده.ودرروابط اجتماعیش تاثیرمستقیم داشته.به سنگنوردی علاقمنداست ولی بخاطرهزینه بالاونداشتن وقت ازآن چشم پوشی میکند.ولی طالب هیجان وماجراجوئی است ودربرنامهای دره نوردی پای ثابت گروه است. ماجراجوئی بادوچرخه رادوست داردوالگویش خانم امریکائی است که بادوچرخه۲۷هزارکیلومترراطی کرده است.

6

خانمش اهل کوه است ودربرنامهای گلگشتی وصعودهای سبک همراهیش میکند.وکلا خانواده ورزش دوستی هستند. صعود تمامی قله ها برایش شیرین ودلچسب است ولی اشترانکوه رابخاطرطبیعت زیبایش بسیاردوست دارد.ازکوهنوردی خودزیادراضی نیست ودوست داشت که بهترین ازاین باشد.آرزویش صعودقله سیالان است که آرزوی دست یافتنی است.کوه رارفاقت میداندومعتقداست که رقابت حاشیه سازاست ودوستیها راکم رنگ میکند.کوه راورزش میداند ومقداری ماجراجوئی برایش شیرین است.

1

وضعیت فعلی کوهنوردی استان راازقبل بهترمیداند وجای پیشرفت خیلی دارد.ازمدیریت فعلی گروه راضی است وفکرش رانمیکرد که مدیریت آقای سلیمانی اینچنین خوب باشدوخسته نباشید به ایشان گفته واگرروزی مدیرگروه شودراه ایشان راادامه خواهدداد.وکاسپین هرچه جلوترمیرود،بهترمیشود.میگویدباکادرفنی واعضاءشاخصی که داردقابلیت صعودهای خارج کشوررادارد،بشرط آنکه ازنظرمالی حمایت شود.به جوانها توصیه میکندکه وقتی وارداین ورزش میشوند،صبورباشند وازنق زدن خودداری کنند،چون کوه افراد رادر درازمدت میسازد.

7
افرادتاثیرگذاردرکوهنوردیش
برادرش آقای علی خواجه وند؛زنده یادثقفی وحدادیان،ناصرایزدفر
صعودهای شاخص
دماوند(غربی)؛سبلان،علم کوه۳بار،اشترانکوه،زردکوه،خشچال،نازوکهار،توچال،دنا،سفیدقطوربه شاه البرز،قلل دیگر

3
خاطره
خاطره خاصی مدنظرش نیست،فقط درصعودقله اشترانکوه آقای محسن وثوق درروی یخچال لیزمیخوردوباسرعت زیادی بسمت پائین میرود وخوشبختانه قبل ازآنکه باصخره ها برخوردکند می ایستد وبه خیری گذشت.

5
                            باآرزوی موفقیت برای ایشان وخانواده کوهنوردش

نویسنده:

          

۴ دیدگاه

 1. محمد معروفی می‌گه:

  با امید به پایداری و سرزنده دلی یار همیشه با وفای کاسپین.

 2. آزاده قائمی می‌گه:

  همیشه شاد و همیشه در اوج باشید

 3. کارگر می‌گه:

  دوست همشیه خندان امیدوارم درتمام مراحل زندگی موفق وپیروز باشید

 4. Easter می‌گه:

  I love these arscliet. How many words can a wordsmith smith?

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال