زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

آقای محسن گل کرمی

 

 

                                               محسن گل کرمی

1
محسن گل کرمی.متولد۱۳۴۶٫قزوین.متاهل دارای یکدخترویک پسر.شغل آزاد(میدان تره بار).علاقه به طبیعت راباورزش موتورسواری شروع میکند.درکنارموتورسواری ،بصورت پراکنده به کوه هم میرود.ودرحد قله مردمی.تااینکه درسال۸۹توسط احمدمیجوجی به گروه کاسپین معرفی میگردد.درکنارکوه به ورزش شنا هم مشغول است.

3

ازطبیعت وکوهنوردی لذت زیادی میبردودرکوه به آرامش روح وجسم میرسد.واین بصورت مستقیم درزندگی وروابط اجتماعی وکاریش تاثیرگذاراست.بزرگی وصبوری راازکوه درس گرفته ومیگوید:کوهنورد بایدمانند کوه بزرگ باشد وخودرابه صفات مردانگی آراسته کند.ازکوه که برمیگردد شادابتروسرحالتراست.با وجودسختی ومشغله کاریش کوه ،جزءی اززندگیش شده است.وتقریبا هرجمعه به کوه میرود.کوه را هم ورزش وهم ماجرا جوئی میداند،ولی ماجراجوئی رابرای سن خودش کمی دیرمیداند. وتاجائی که بدنش اجازه دهد به کوه خواهد رفت.

6

به سنگنوردی علاقمنداست واصول اولیه سنگ راباید هرکوهنوردی یادبگیرد،تادرصورت لزوم کم نیاورد.بخاطرشرایط شغلی به تمامی استانهای ایران سفرکرده وبه گردشگری ومسافرت هم علاقمنداست.خانواده اش ذهنیت خوبی به کوه رفتنش دارند.بخاطراینکه حدتعادل رارعایت میکند ودرخدمت خانواده هم هست.صعودتمامی قله هابرایش لذت بخش است،ولی قله توچال برایش بسیاردلنشین است.

2

ازکوهنوردی خودراضی است وباوجودآنکه دیرشروع کرده ولی خودرا اول راه میداند ونیم نگاهی به صعودهای خارج کشورهم دارد.کوه رافقط رفاقت میداند ورازرقابت خاطره خوبی ندارد.درصعودقله شجاع الدین با چندنفرسرشاخ میشود وبرای رسیدن به قله مسابقه میدهد.مسابقه رابرنده میشودولی آنچنان فشاری به قلب وبدنش می آئید که تا عمرداردبا هیچ کس درکوه مسابقه نمی دهد.رقابت باعث میشودبجای لذت بردن،اذیت شوی.

ابوالفضل عبادی،محسن گل کرمی

ابوالفضل عبادی،محسن گل کرمی

 

درآمدازکوه رادرحدمعقول ومنطقی خوب میداندولی با دکان،بازارموافق نیست.درموردکوهنوردی استان نظری ندارد.وازوضیعت گروه راضی است.میگوید گردانندگان گروه افرادخوب وملاحظه کاری هستند.درکوه بادیگران صبورهستند واین طبیعت کوه است که افرادرا با معرفت بارمی آورد.

8

بخاطرنداشتن علم کافی،علاقه ای به مدیریت نداردوآنرا به اهلش میسپارد.ازاینکه کوهنوردی همگانی شده است وافراد بیشتری به کوه وطبیعت می آیند،خوشحال است منتهی باید مسائل زیست محیطی رعایت شود وازریختن زبالهای که به طبیعت برنمیگردند ،خودداری کنیم.کسانیکه تازه وارد کوه میشوند باید تجهیزات مناسب داشته باشند.واصول گام برداری در کوه راباید آموزش ببینند.

5
افرادتاثیرگذاردرکوهنوردیش
بزرگان کاسپین
صعودهای شاخص
دماوند(غربی،جنوبی)،سبلان،علم کوه،خشچال،سفیدقطوربه شاه البرز،کرکس(زمستانی)،توچال ازمسیرهای مختلف،ودیگرقلل.

7
                                                                خاطره
خاطره اول
برای صعودقله توچال بصورت۱،۵روزه رفته بودیم.عصربه دربندرسیدیم وصعود قله راشروع کردیم.درجلوی ما۲دختربه همراه۴پسرنیزهم درحال صعودبودند.بعدازمدتی بسمت دره اسون متمایل شدند(دره اسون دره ای با ترددکم وتقریبا خلوت است).بعدازمدتی کمی دخترها ازپسرها جداشدندوبطرف ماآمدندوگفتند:میشه ما هم باشما بیائیم!!باماهمراه شدندودرمسیرازشان پرسیدیم:چرابادوستانتان نرفتید.گفتتند:انها دوستان ما نبودند وما میخواستیم با آنها به قله برویم وقتی دیدیم ازمسیرهمگانی خارج شدندازآنها جداشدیم وباشماآمدیم.به آنها توصیه کردیم که هیچوقت تنهائی به کوه نیائید،سعی کنیدبا گروه های کوهنوردی وافرادباتجربه ومطمئن همراه شوید.باما تاشیرپلاآمدند.شب راآنجا خوابیدندوبا توصیه ما فردا صبح به تهران برگشتندوازصعودقله چشم پوشی کردند.وخداراشکرکردیم که توانستیم به آنها کمک کنیم.
خاطره دوم
بازصعودقله توچال رفته بودیم.نرسیده به پناهگاه داودی،پیرمردی درجلوی ما درحال صعودبود.ناگهان پایش سرخورد،وزمین خوردودچارشکستگی سروصورت شد.کمکش کردیم وتاپایگاه امدادنجات مستقردرآنجا رساندیمش.

4
                              باآرزوی موفقیت وپیشرفت ایشان درکوهنوردی

 

نویسنده:

          

۲ دیدگاه

  1. کارگر می‌گه:

    اقامحسن گل کرمی دوست داشتنی امیدوارم همیشه در تمام مراحل زندگی موفق باشید

  2. افشین می‌گه:

    تو یه مرد واقعی هستی مثل کوه بزرگ و استوار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال