زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

آقای فرشادمیجوجی

                                                                                          فرشادمیجوجی

photo_2016-10-30_22-42-09

                                                                                    پدیده دیواره نوردی ایران

                                                                جوانی کم سن وسال ولی با کوله باری ازتجربه

فرشادمیجوجی،متولد۱۳۷۰،قزوین،لیسانس تربیت بدنی،درحال حاضرآماده رفتن به خدمت سربازیست.مربی درجه۳سنگنوردی.

فرشاددرمهرماه ۱۳۷۰ازپدرومادری کوهنورد بدنیا آمد.

175

پدربزرگوارش آقای ابوالفضل میجوجی ازپیشکسوتان کوهنوردی قزوین وچهره شناخته شده ای درکوه هستند.ازبنیانگذاران وموسسین گروه،وزحمات زیادی برای کاسپین بدوش کشیده اند.

مادرگرانقدرش فاطمه سادات قاضی،کوه بانوی شایسته گروه که ازارزش ومحبوبیت زیادی دربین اعضاء گروه بهره مند هستندواکثریت قلل۴۰۰۰متری ایران را صعودکرده اند وهنوزنیزدرصعودهای شاخص حضوردارند.

164

علاوه برپدروماردش،برادرش آقای فرهادمیجوجی نیزفعالیتهای درکوه دارد.ولی بشدت فرشادنیست وبیشتردرکارموسیقی سنتی فعالیت دارند.وفروشگاه لوازم کوه را  اداره میکنند.البته خودفرشادهم علاقه به آوازو سازهای سنتی دارد،ولی بشدت فرهاد نیست!!

174

عموی بزرگوارش احمدآقا میجوجی(حاج عمو)ازمربیان سنگ وکوهنوردی فنی ،وازگردانندگان اصلی گروه هستند.که شاگردان زیادی را در زمینه سنگنوردی تربیت کرده اند.وازجمله این شاگردان فرشاد است.

photo_2016-08-14_22-19-38

دائیش آقای سید محمد قاضی ازکوهنوردان ،غارنوردان وسنگنوردان نام آشنای قزوین هستند.

photo_2016-10-18_21-47-26

 

کوهنوردی رااز سن ۲سالگی با صعودقله میلدارآغازمیکند.به گفته پدرش این قله رابدون کمک من تا قله صعوکرده.بعبارتی کوهنوردی در خونش است.

دردوران طفولیت فوق العاده پرانرژی (شیطان)بوده.مادرش میگوید ازدست شیطنتهای زیاد فرشاد جائی نمی رفتیم.هرجا که میرفتیم مایه آبروریزی بود.برای مهار این کودک سرکش چاره ای جزورزش نبود.درکنارکوه، ورزش را با ژیمناستیک ازسن ۴سالگی آغاز میکند.درسالن ژیمناستیک هم بیشترازهمه علاقه به بالارفتن ازطناب داشته.

177

 

خاطره ای ازژیمناستیک ،فرشاد اززبان مادرش

مربی ژیمناستیک فرشاد،بخاطرفامیلیش به فرشادمیگفته “جو جو”.وفرشادکه ازاین مسئله فوق العاده ناراحت بود،روزی دستش را به پودرآغشته میکندوپشتش قایم میکندوبطرف مربیش میرود.وقتی مربی جو جو صدایش میکند،دستهایش را جلوی صورت مربیش بهم میزندو میگوید”درد جوجو”واین باعث میشودکه دیگرفرشادرا اینطور صدا نکند.

176

 

به ورزش هندبال نیزتا حد مسابقات آموزشگاهها پرداخته است.دررشته کاراته زیرنظرآقای اولادی وجهانگیری تا کمربند قهوه ای پیش میرود.ولی کوه برایش جایگاه ویژه داشته .اولین گره را ازآقای فرهادشیروانی درسن۱۱سالگی درسنگ زرشک یادمیگیرد.واستعدادش درهمین موقع شکوفا میشود.مسیرآموزشی منفی را بدون حمایت صعودمیکند.وقتی به آقا فرهاداعتراض میکند که چرا من را حمایت نمیکنی،اقا فرهادمیگه تواحتیاجی به حمایت نداری.با حمایتهای پدر وخانواده اش استعداد بی نظیرش شکوفا میشودوطولی نمی کشد که تبدیل به دیواره نوردی بزرگ میشود.

photo_2016-10-30_22-43-21

دوچرخه سواری را برای آمادگی برنامه هایش بصورت جدی انجام میدهد.

photo_2016-10-30_22-43-02

گرده آلمانها رادر۱۴سالگی،دماوندرا در۱۵سالگی،علم کوه ازسیاه سنگها را در۱۶سالگی،وبرج ترانگورادر۲۱ سالگی صعودمیکند.(جوانترین فرددرجهان که موفق به صعود این دیواره میشود).

 

photo_2016-10-30_22-42-19

 

کوهنوردی وسنگنوردی را ورزش نمیداند.بلکه روشی اززندگی میداند.درنگاه اول کاری بی معنی وبیهوده است.یعنی چی که ازدیواره ای بالا بروی با هزارزحمت ودوباره برگردی پائین!!ولی وقتی درگیراین کارمیشوی،درسهای زیادی ازاین ورزش میگیری.اولین درس، مبارزه کردن با سختیها ست.دربعضی مواقع روی دیواره به جائی میرسی که فکرمیکنی ،دیگه کار تمامه ونمیتوانی صعودکنی.ولی با مقداری تلاش وتمرکزبیشترراه صعود راپیدا میکنی،واکثرا دراین جورمواقع تا پیروزی یک قدم بیشترفاصله نداری.درشرایط سخت زمستانی آنجائی که واقعا با مرگ دست وپنجه نرم میکنی،خودت را نباختن،درس بسیاربزرگی درزندگی نصیبت میکند.بشرط آنکه ازاین درسها،درزندگی روزمره ات استفاده کنی.

 

photo_2016-10-30_22-44-16

سنگنوردی انسانرا روانشناس بارمی آورد.سنگنورد به زندگی عمیق ترنگاه میکند.اسیراحساسات نیست.چون سنگ سخت،وچون آب پاک وزلال!!کوهنوردها وسنگنوردها آدمهای تک بعدی نیستند.دیدگاهشان به زندگی وسیع است.وبا مشکلات منطقی برخورد میکنند.واگربدرستی فکرکنند وبه آن عمل کنند درزندگی انسانهای موفقی هستند.ولی این یک طرف قضیه است.کوه روی دیگری دارد که اگرمواظب آن نباشی همه چیزت را میگیرد.کلام زیبائی ازمربی برجسته سنگنوردی تهران آقای” رضا کرد” بیان میکند:کوهنوردی وسنگ میتواند خیلی نامردباشد.اول پولت را وسپس جانت را میگیرد.

photo_2016-10-30_22-44-44

دراین وادی باید حواسمان جمع باشد.زیرساخت خوبی باید داشته باشیم.طرزفکردرست ومنطقی بایدداشته باشیم.تعادل واعتدال درهرکاری خیلی خوب است.مطلق گرائی وآرمان گرا بودن بیش ازحد باعث سرخوردگی وشکست میشود.بقول مرحوم حسن زرافشان (کوهنورد وسنگنورد برجسته قزوینی،روحش شاد):طوری کوهنوردی وسنگنوردی کنید که وقتی کوه وسنگ ازتان گرفته شد،تفاله ای ازتان باقی نماند.باید به اندازه توانمان به کوهنوردی وسنگنوردی بپردازیم.نه آنقدرزیاد فشاربیاوریم که فرسوده شویم،ونه آنقدرکم کاری کنیم که بدهکارخودمان شویم.کفه ترازوی زندگیمان همیشه باید سنگینترازکفه ترازوی کوهنوردی باشد.

photo_2016-10-30_22-44-08

نظرفرشاددرمورد هیمالیا نوردی

هیمالیا نوردی را بسیارخوب میداند.ولی هیمالیا زدگی را اصلا خوب نمی بیند.کوهنوردان اروپائی اول قلل کشورخودرا صعودمیکنند وبعدازسالها تمرین به هیمالیا نوردی روی می آورند.البته با کوله باری ازتجربه وبصورت بسیارمنطقی!!متاسفانه در چندسال اخیر موجی ازهیمالیا نوردی درایران براه افتاده که باعث بالا رفتن آمارکشته های ایران درهیمالیا شده.هیمالیا نوردی ما انتحاریست،ومنشاء آن بی پولیست.اکثرما ایرانیها با قرض وفروختن خانه وزندگی به هیمالیا میرویم.وصعودقله برایمان خیلی مهم است،چون خانه وزندگی راازدست داده اند،ونمیتوانند قبول کنند که قله رو هم ازدست بدهند.که متاسفانه همین طرزفکرباعث ازدست دادن این عزیزان میشود.که وجود هرکدام ازاینها میتواند باعث پیشرفتی درکوهنوردی ایران باشد.ودهها کوهنورد خوب را میتوانستند تحویل جامعه کوهنوردی بدهند.واین طرزفکرغلط باید ازذهنها پاک شود.

photo_2016-10-30_22-43-32

 

صعودخارج کشوروداخل کشورمعنائی ندارد.وتمامی آن ریشه تجاری دارد.صعودها باید بصورت پرعیاروکم عیارسنجیده شود.وبسیاری ازصعودهای داخل کشورعیاری بمراتب بالاترازصعودهای خارج کشوردارد.مبنا کوهنوردی باید صعودهای داخل کشورباشد. واین امرمهم باید توسط مسئولین وفدراسیون جا انداخته شود.صعودهای برون مرزی فراترازذهن اکثرماست.بعنوان مثل اگر من صعودی مد نظرم باشدکه ۵۰میلیون خرج داشته باشد،وبه پدرم پیشنهاد فروش خانه اش را بدهم ،بطورحتم قبول خواهدکرد.که درخانه ای کوچکترزندگی کند،ولی من به هدفم برسم.ولی به چه قیمت!!!واین صعودبرایم ارزشی ندارد.چون باید من هم مثل دیگران صعودی انتحاری انجام دهم.چون خانه پدرم را به باد دادم .اگر موفق نشوم هم،دیگرهیچ!!

photo_2016-10-30_22-43-56

 

به پاکستان که برای صعودبرج ترانگورفته بودیم،درراه با یک کوهنوردپاکستانی آشنا شدیم.تلاش برای صعودچندین قله ۸۰۰۰متری راانجام داده بود.ولی موفق به صعودنشده بود.بهش گفتم تا پای قله رفتی ولی هیچکدام رو صعودنکردی؟!!گفت درسته که قله رو صعودنکردم، ولی درعوض هم نمردم،وهم دستها وپاهایم سالم هستند.صعودهای خارج کشوراعتماد بنفس کاذب می اورد.هستند هیمالیا نوردان ما که هنوزقله دماوند را صعودنکرده اند.وناتوان ازصعود بسیاری ازقلل ایران.وشاید این قلل را درحد واندازه خود نمیدانند.ودریک کلام “هیچ کوهی ارزش از دست دادن جان انسانرا ندارد.

photo_2016-10-30_22-42-27

 

نحوه تمرینات فرشاد

اصولاتمرین را سخت وملال آورمیداند.مخصوصا اگربخواهد کارهای بزرگ وشاخصی انجام بدهد.درهفته تا ۱۶جلسه تمرین میکند.واستعداد داشتن به تنهائی کافی نیست و تمرین وپشتکارزیادی دراین راه باید خرج کنیم.تن وبدن گرایش به سکون وتنبلی دارد واین روح وروان است که انسانرا به حرکت وامیدارد.تکلیف واجبارلذت تمرین را ازبین میبرد.وقتی مجبورهستی به تمریناتی بپردازی ،که علاقه ای به انجام آن نداری.باید سختی آنرا تحمل کنی.چون برای رسیدن به هدفت باید خیلی چیزها رو تحمل کنی وازخیلی چیزها چشم پوشی کنی.

photo_2016-10-30_22-42-44

 

وضعیت سنگنوردی استان را علیرغم پیشرفتهای زیادی که داشته خوب نمیداند.دسته بندی ورقابت را آفت این ورزش میداند.وازقوم گرائی گریزان است. ومعتقد است که باید خودمان بفکرخودمان باشیم.باید با یکدیگرمتحد وادغام شویم.گروهی ازنظرمالی قوی است وگروه دیگرازنظرفنی.اگر این گروه ها یکی شوند کارهای بزرگی میتوان انجام داد.رقابت،رفاقت را کم رنگ میکند وباعث ازبین رفتن دوستی ها میشود.بخاطر همین روحیه ای که دارد،به سنگنوردی داخل سالن که درآن رقابت است نمی پردازد.وبیشتر برای تمرین وآمادگی به سالن میرود.باید ذهنهای ایده آل داشت،تا کوهنوردی وسنگنوردی را به معنی واقعی درک کرد.

کاسپین را گروه خوبی می بیند.افرادپخته درآن هستند.درتمامی زمینه ها درآن میتوان رشدکرد.ازسنگنوردی خود راضی است وبعبارتی بدهکارخود نیست.وتا آنجا که توان داشته باشد به سنگنوردی ادامه داده وبعدازآن به آموزش مشغول خواهدشد.وازآموزش به اندازه صعود لذت می برد. ودرآینده به کوهنوردی فنی روی خواهد آورد.به جوانها توصیه میکند که عجول نباشند.ودراین راه صبوری وپشتکارداشته باشند.بدون زحمت وتحمل سختی دراین راه به جائی نمیرسند.متاسفانه مدرک گرائی شیوع پیداکرده.فرد دارای چندین مدرک مربیگری کوه وسنگ است.ولی هیچ کار پر عیاری انجام نداده است.ازاین که کوهنوردی عمومیت پیدا میکند خوشحال است.ولی باید مقداری در این زمینه سخت گرفته شود،تا به طبیعت ومحیط زیست آسیبی نرسد.به ترانگو که رفته بودیم یک مبلغی بعنوان امانت ازمان گرفتند.که درصورت برگشت، ذبالهایمان بهمان برگرداندن.

photo_2016-10-30_22-42-37

 

افرادتاثیرگذاردرکارش

پدرومادروعمویش

آقایان:فرهادشیروانی،علی ساربان،ضیاء میرسلامی،رضا سرایداری،احسان پرتوی نیا،حسن گرامی،حسین سلیمانی.ودیگران….

ماجرای خرید اولین هارنس فرشاد اززبان پدرش

بعدازآنکه فرشاد با طناب آشنا شد،مصمم به خرید هارنس شد.برای رفتن به مدرسه به فرشاد روزانه کرایه تاکسی پرداخت میکردم.ولی فرشاد صبحها زودتر ازخانه بیرون میرفت وبا پای پیاده به مدرسه میرفت.تا با این پول بتواند هارنس بخرد.با پول کرایه تاکسی و پول توی جیبیش پس اندازی به اندازه خرید هارنس جمع میکند.ولی دراین مدت هارنس گرانترشده بود.وقتی علاقه اش را دیدم بقیه پول را دادم واولین هارنس را خرید.(این خاطره حکایت ازسختیها وکمبودهای فرشاد ومبارزه کردن با این کمبودها وبازنماندن از هدفش دارد).

صعودهای شاخص

برخی از فعالیت های فرشاد میجوجی:

عناوین مسابقات  سنگ‎نوردی:

عنوان سوم سرطناب کشور مسابقات دانش آموزی ۸۴ و ۸۵

عنوان پنجم مسابقات سرعت قهرمانی کشور سال ۸۵

عنوان صعود برتر کشور در سال ۹۳

عنوان صعود برتر دیواره نوردی سال ۹۴

عنوان صعود برتر در بخش فنی سال ۹۵

برخی از صعودهای شاخص:

عضو تیم صعود کننده به برج ترانگو سال ۱۳۹۱

گشایش مسیر در دیواره سارانورو سال ۱۳۹۴

صعود زمستانی دیواره علمکوه از مسیر ۴۸ سال ۹۲

تلاش برای صعود زمستانی دیواره آزادکوه

صعود سرعتی به چهار مسیر دیواره علم‎کوه(هاری روست۳ ساعت،فرانسه ۳:۲۰،لهستان۴۸ ۶ ساعت و گرده ۱:۳۰ دقیقه)  و با احتساب زمان فرود و ست کردن ابزارها ۱۷ ساعت در مجموع

صعودهای دیواره‎ای:

صعود دیواره یافته از مسیرهای

آریا ۴ مرتبه

سایه ۲ مرتبه

بیمارجا در سالهای ۸۶ الی ۹۲

دیواره لجور مسیرهای :   عروج، تولد، تنوره، سکوت، صادق، پژمان  و کامران سالهای ۹۱ الی ۹۴

دیواره سنگسر سل : مسیر تیکا ، سعید طاهری ، کمین ، قزوینی ها، کلما و افشین

دیواره علم کوه مسیرهای  :   هاری رست ۹ مرتبه از سال ۸۶ تا  ۹۵             مسیر ۴۸ ،  ۵ مرتبه از سال ۹۰ تا ۹۵

تلاش بر روی مسیر کریستال سال ۹۱                                                    مسیر فرانسه سه مرتبه سال ۹۴ و ۹۵

دیواره بیستون مسیرهای:  جشنواره ، پیتون ، شیرین ، کاراکال ، دختری برای تمام فصول ، وسوسه ، قرارگاه

گشایش‎ها:

سرپرست گشایش مسیر بیداد( ۵۸۰ متر_+۱۲b_ A3) طولانی ترین مسیر دیواره ای بالای ۴۰۰۰ متر ایران

مسیر راژیا ۱۱d-A2 در مدت ۳۵ ساعت دیواره شمالی علمکوه

مسیر وسوسه دیواره بیستون ۳۰۰ متر با درجه ۱۲b

گشایش مسیرهای همطناب و گام نخست دیواره زرگران شیراز هر کدام به متراژ ۱۹۰ متر

گشایش مسیر سعید طاهری،کمین،قزوینی ها و خمپاره در دیواره سنگسر سل

گشایش دو مسیر بلند در دیواره گرمابدشت

گشایش ۱۱ مسیر بر روی دیواره سوری

ایمن‎سازی ها:

سرپرست ایمن سازی ۹ مسیر بر روی دیواره سوری

ایمن سازی و گشایش چند مسیر برو روی دیواره شکل شاه با همکاری سنگنوردان آمل

حضور در دوره بولتینگ و ایمن سازی با مدرسی دانیل دولاک

سرپرست ایمن سازی نقاط خطرناک مسیرهای هاری روست و فرانسه در علمکوه با حضور جلیل عباسی زاده،علی صلواتی و اسماعیل احمدیان

تعویض طناب ثابت انتهای مسیر ۴۸

پیمایش غارپراوتاحلقه ۱۶

پیمایش دره آندرسم و کمجل(سرپرست برنامه)

photo_2016-10-30_22-39-53

                                                                                     خاطرات

خاطره اول

گروه برنامه آموزش سنگ در سنگ زرشک داشت.ومن باید صبح زود بیدارمیشدم.فردای همان روز مادربزرگم اثاث کشی داشت ومادرم گفت فردا نباید سنگ بری وبرای اثاث کشی باید کمکمان کنی.ومن هم که نمیخاستم برنامه سنگ راازدست بدهم با مادرم مخالفت کردم.مادرم گفت:خیلی خوب اگه فردا بیدارشدی حتما برو سنگ!!!من هم که صبحها خیلی به سختی ازخواب بیدارمیشدم،فهمیدم که قصد بیدارکردن من را ندارد.تا صبح یک کاسه آب جلویم گذاشتم وتلویزیون رو هم روشن کردم.صورتم را تا صبح آّب زدم وتلویزیون نگاه کردم تا خوابم نبرد،وبه تمرین سنگ زرشگ رسیدم.

خاطره دوم

برای صعود دیواره یافته به خرم آباد رفته بودیم.بعدازیک صعودی سنگین دربرگشت سوارمینی بوس شدیم.هرکدام روی دوتا صندلی وکولها یمان هم روی صندلیهای دیگر!!مقداری جلوترراننده مینی بوس یک سری مسافردیگرسوارکرد.مسافرهای جدید که وضعیت مینی بوس رو دیدند،به راننده مینی بوس نگاهی کردند.راننده برگشت وگفت:کوهنوردها یه طرف بنشینن،آدمها یه طرف!!!

photo_2016-10-30_22-43-42

 

تلخترین خاطره اش مربوط به حادثه دره آندرسم است.که درموقع حادثه یک نصفه روز ما ازگروه حادثه دیده جلوتربودیم.

خاطره گرده آلمانها اززبان عمویش احمدآقا

فرشاد۱۴سال داشت.یه روز اومد گفت:حاج عموهوا شناسی روچک کردم.هوا خوبه.بریم گرده آلمانها؟!!من که تا بحال گرده نرفته بودم،دچارشک ودو دلی بودم.ولی اصرارفرشاد باعث شدقبول کنم.با حداقل امکانات براه افتادیم.(۲۵مترطناب،۲تا ترای کم،۲تا کیل،۴تا اسلینگ،ومقداری آذوقه).به گرده که رسیدیم درسنگ سماورگم شدیم.من که خیلی نگران شده بودم به این طرف وآن طرف میرفتم تا شاید راه رو پیداکنم.ولی فرشاد با خیال راحت نشسته بود و کمپوت میخورد.به من گفت:حاج عموبیا بشین کمپوت بخور.یه طوری میشه!!َ.ازدور دو نفربطرف ما می آمدند.وقتی به ما رسیدند،راه رو ازشان پرسیدیم.یکی ازاونها آقای عامرازوجی از سنگنوردان کلاردشتی بود.با ما همراه شد وبه قله رسیدیم.در روی قله گفت:این بچه رو چطوری جرات کردی بیاری گرده؟!!گفتم:من این رو نیاوردم،این منوآورده!!!

 درانتهاشعربسیارزیبا ازهوشنگ ابتهاج میگوید:

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی

بنگر که زخون تو به هر گام نشان است

آبی که برآسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است

هوشنگ ابتهاج

photo_2016-10-30_22-43-11

 

                                                             باآرزوی موفقیت برای این جوان برومند کاسپین در تمام مراحل زندگی.

نویسنده:

          

۱۱ دیدگاه

 1. kargar می‌گه:

  اقا فرشاد امیدوارم همیشه دراوج باشی

 2. فرشاد میجوجی می‌گه:

  بی نهایت سپاسگذارم ایرج خان بابت تنظیم این گزارش،به خود میبالم و خوشحالم که در خانواده کاسپین رشد کرده ام.

 3. ایرج الموتیان می‌گه:

  فرشاد عزیز.ببخشید که با این قلم ضعیفم نتوانستم حق کلام را ادا کنم.همیشه در اوج وشاد باشی.

 4. مجید منتظری می‌گه:

  فرشاد جان امیدوارم همیشه ودرهمه حال

  موفق باشی.

 5. احمد میجوجی می‌گه:

  فرشاد عزیز هرکجا که هستی یاهرکجا که باشی بهترین ها را برایت ارزو دارم

 6. farhad shirvani می‌گه:

  فرشاد عزیز. خانواده محترم میزوجی
  موفق و پیروز باشید.
  فرهاد شیروانی و رضا پیله چی

 7. ابراهیم برزگر می‌گه:

  آرزوی بهترینها برای این جوان محبوب و شایسته اهل دل و طبیعت در کنار خانواده متشخص و دوست داشتنی

 8. پرهام می‌گه:

  انشاله همیشه موفق و سلامت باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال