زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

آقای حمید کیائی

 

                                                                                حمیدکیائی

حمیدکیائی.متولد۱۳۶۳٫قزوین.متاهل.لیسانس زبان.کارمندبانک ملی.

photo_2016-11-25_11-02-11

بعدازازدواج با همسرش خانم مژگان داودی،توسط پدرخانمش آقای کامران داودی با گروه آشنا میشود.اصولا زیاد اهل ورزش کردن نبوده.ولی بعدازازدواج بخاطرورزشکاربودن خانواده خانمش تمایل به ورزش پیدا میکند.پدرخانمش آقای داودی ازپیشکسوتان ومربیان وداوران ورزش ژیمناستیک هستند.وخانمش ازکودکی با ورزش بزرگ شده.وبه طبع ایشان هم به عرصه ورزش کشیده میشوند.

photo_2016-11-25_11-02-38

البته قبل ازازدواج بصورت پراکنده با دوستانش به کوه میرفته ولی بصورت جدی ومستمرنبوده.ولی بعدازآشنائی با گروه به کوهنوردی بسیارعلاقمندمیشود،بعبارتی سر پرسودائی پیدامیکند.واین شورشوق وهمچنین هم فکری وهمنوردی همسرش باعث میشوددرمدت زمان کوتاهی صعودهای شاخصی انجام دهد.

غربیها برای پالایش روان خود به سفرمیروند.مانند اودیسه (یکی ازفرامانروایان یونانی)برای شناختن خود به سفری طولانی میپردازد.همچنین مشابه آن هفت خوان رستم درشاهنامه فروسی است.

ولی شرقیها برای رسیدن به این پالایش بیشتربه مراقبه وانزوا روی می آورند.مانند مرتاضان ودراویش ایرانی.

photo_2016-11-22_21-51-21

کوه انسانرا برای تربیت شدن آماده میکند.انسان ازمرزخودفراترمیرود.درکوه مجبوری ازمرزخود فراتربروی.درشرایط سخت،خودرا محک میزنی.ومیفهمی که چند مرد حلاجی.واین سفره ها وصعودها را درتربیت روح وروان خودموثر میداند.از ماجراجوئی در کوه بسیارلذت میبرد.وبیشتردوست دارد شرایط سخت رادرکوه تجربه کند.کوهنوردی درارتفاع را دوست داردوصعودهای بلند از آرزوهایش است.ولی بشرط آنکه زندگی ایده آلی داشته باشد،وبعد به صعودهای خارج کشورفکرمیکند.ولی صعود قله های داخل کشوربرایش اولویت دارد.سکوت شب وشبمانی در کوه را بسیاردوست دارد و عاشق صعودهای زمستانی است.درکنارکوه به سنگنوردی هم مشغول است.واولین همنوردش،همسرش است.

photo_2016-11-25_11-03-06

کوه را تماما رفاقت میداندوازدوستیها درکوه لذت فراوانی میبرد.نیازشدیدی به آموزش وکسب تجربه دارد.ودوست دارد که بصورت پله،پله درکوه پیشرفت کند.کاسپین را گروهی خوب می بیند.درامرآموزش بخشنده هستندوگروه بسیارخوبی برای خانوادهاست.جوانها باید قدرآنرا بدانندوحداکثر استفاده رابکنند.گروه میتواند بسیارتاثیرگذاردر افرادباشد.به جوانگرائی بیشترتوجه شود.وبا باتجربه ها به کوه رفتن انسانرا بزرگ میکند.کوهنوردی استان بیشترتوسط اشخاص اداره میشود.خود جوش هستند.شیرینترین صعودش راقلل آزادکوه وکمانکوه میداند.

صعودهای شاخص

دماوند(یال داغ)،خرسان جنوبی،آزادکوه،کمانکوه/سرماهو/یخچال،توچال،قلل دیگر.

افرادتاثیردرکارش

آقایان:فرهاد شیروانی،احمدمیجوجی ودیگربزرگان گروه.

درانتها جمله ای ازکوهنورد معروف لهستانی کریستون ویلیچکی بیان میکند.

                                                   با با تجربه ها به کوه بروید.چون ماهم با آنها به کوه رفتیم تا بزرگ شدیم.

photo_2016-11-25_11-02-47

                                                       با آرزوی موفقیت برای مرد پرشورکاسپین.

نویسنده:

          

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال