زندگینامه اعضاء گروه کاسپین – مهدی مسعودی نژاد

زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

آقای مهدی مسعودی نژاد

 

                                                                             مهدی مسعودی نژاد

 

IMG_0318

مهدی مسعودی نژاد.متولد۱۳۵۵٫قزوین.متاهل دارای یک فرزند دختر.مکانیک ماشینهای سنگین.ازکودکی به طبیعت علاقه داشت.درسال۸۸توسط برادرش آقامصطفی به کاسپین معرفی میشود.بعدازمقداری کوهنوردی وصعود چندین قله توسط احمدمیجوجی باطناب وسنگ آشنا میشود.مقداری اضافه وزن داردوکسی فکرنمیکرد که درسنگنوردی موفق شود.میگوید درکهنه باغستان رفته بودیم تمرین سنگ .پیرمردکوهنوردی ازآنجاردمیشد،وقتی من رادیدگفت کدام طناب است که تحمل وزن تراداشته باشد.ولی علاقه وقدرت بدنی بالایش باعث میشوداز بهترین دیواره نوردان کاسپین شود.درموردقدرت بدنیش یکی ازهمطنابهایش خاطره ای راتعریف میکند.

فرشادمیجوجی،احمدمیجوجی،مهدی مسعودی نژاد

فرشادمیجوجی،احمدمیجوجی،مهدی مسعودی نژاد

گروه برنامه غارقلعه کرد به سرپرستی آقا مهدی داشت.موقعی که گروه میخواست ازغارخارج شود نفرات باید ازنردبان متحرکی بالامیرفتند.خانمی باوزن حدود۸۰کیلوبه میانه نردبان رسیدودیگرنمی توانست ادامه دهد.وهمانجا مانده بود.بعدازمقداری صحبت باآن خانم وآماده میشدیم برای حمایت وپایین آوردنش.که دیدیم نردبان باآن خانم بطرف بالا کشیده میشودومتوجه شدم که آقامهدی با دست آنهارابالامیکشد.

 

IMG_0311
میگوید ارتفاع باعث هیجان و ترشح آدرنالین دربدن میشودواین برایش خوشایند است.وبخاطرهمین آدرنالین درخانه وسرکارخوش اخلاق هست. وتاوقتی که توان داشته باشد به دیواره نوردی ادامه میدهد.بخاطرفیلمهای که درتلویزیون نشان داده میشودخانواده اش نگران میشوند.ولی همیشه صعودهای ایمنی داشته . .دوره های مقدماتی کوه وسنگ ویخ وبرف راگذرانده است. وعضو کمیته فنی گروه نیزمیباشد.

photo_2015-12-08_21-20-30 photo_2015-12-08_21-20-45

درکنارسنگنوردی به موتورسواری کراس کوهستان نیزعلاقمنداست وازموتورسواران استان وعضوفدراسیون موتورسواری است.

 

IMG_0313

معتقداست درسنگنوردی باید جدی وبداخلاق بودچون اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهدبود.ازآموزش دادن به دیگران خسته نمیشود میگوید همان طورکه دیگران بمایاد دادند ماهم باید به دیگران یاد دهیم.(الحق وانصاف نیزاین مهم رابه انجام میرساند وکم نیستند جوانهای که درگروه تحت آموزشش قرارگرفته اند).هروقت غارنوردی باشد آقامهدی حضوردارد.دوست دارد فقط باافراد گروه سنگنوردی کند. ازدرآمدشخصی سخن نمیگوید ولی بعلت مستهلک شدن ابزاردربرنامهای فنی بایدگروه درآمد داشته باشدتا بتواندجایگزین کند.ازعجول بودن جوانها درآموزش گلایه دارد.میگوید میخواهندخیلی زودبه همه جابرسندوبعضی ازآنها سنگنوردی رابصورت تفریحی میخواهند انجام دهند که این هم آسیب به خودشان میرساند وهم وقت مارامیگیرند.باید باعلاقه وانگیزه تمرین کنند وصبورباشند وبه حرفهای باتجربه ترها گوش کنند.

IMG_0314

سنگنوردی داخل سالن باطبیعت خیلی فرق میکند.داخل طبیعت مشکلتراست ولی لذت بیشتری دارد.وآدر نالین بیشتری دربدن ترشح میشود.درسنگ باید خلاقیت داشته باشی وازدست وپا هردو به یک میزان باید استفاده کرد.چندین بارپاندول شدن رابرای ازترس درآمدن ضروری میداند.رقابت همراه با رفاقت را قبول دارد.سنگنوردی وآشنائی با سنگ باید درگروه عمومیت پیداکند چون هرکوهنوردی باید بااصول اولیه سنگنوردی آشنا باشد.ازفعالیت خودراضی است ولی درصورت داشتن پول ووقت دوست دارد صعودهای خارج کشورداشته باشد.همچنین آرزودارد یکماه درمنطقه علم کوه حضورداشته باشد.

IMG_0288
                                     فرهادشیروانی واحمد میجوجی که همطنابش نیزهست راموثردرکارش میداند.

مهدی مسعودی نژاد،احمدمیجوجی

مهدی مسعودی نژاد،احمدمیجوجی

                                                                           صعودهای شاخص کوه
سیالان،خشچال،شاه البرز،علم کوه ازگرده آلمانها
                                                                           صعودهای دیواره نوردی
تکمیل وبازسازی مسیراتحاد وعارف درسنگ سوری، گشایش مسیرحاج عمودرسنگ سوری،صعودمسیریاران،پلاک گذاری دردومسیرسنگ خاررود،پل خواب،دیواره یافته،دیواره علی آباد منجیل،سنگ زرشک.
پیمایش غارهای ولی،کهک،قلعه کرد.

20210626022

                                                                                         خاطره
خاطره اول
غارکهک رفته بودیم این غاردو ورودی کوچک وبزرگ دارد.خانم اسماعیلی وفرساد که نصف جثه من هستند ازدهنه کوچک غارعبورکردند.ومن هم خواستم ازاین دهنه عبورکنم.خانم فرساد گفت آقا مهدی نیا،ولی من گوش نکردم ورفتم ومیان دهنه غارگیرکردم وباهزارمکافات توانستم ردشوم و باعث خنده دوستان شدیم.
خاطره دوم
بافرشاد مسیراتحاد درسنگ سوری راصعود میکردیم.بعدازرسیدن به کلاهک خودم را روی میخ فیکس کردم وهمانطورکه به میخ نگاه میکردم دیدم مقداری تکان خورد وبیرون آمد.ازسرتا نوک پام خیس شدولی خوشبختانه میخ درنیامد.ولی من دیگرنتوانستم ادامه دهم وکارنیمه تمام ماند.
خاطره سوم
درسنگ سوری بعدازاتمام کارنشسته بودیم وناهارمیخوردیم.آقائی حدود۱۲۰کیلووزن داشت ومیخواست مسیرالبرزراصعودکند.به احمدآقا گفتم کاراین نیست بروبهش بگو.شروع به صعود کردوتاآخرمسیرادامه داد.به احمدآقا گفتم احمدعمومن هم باید این مسیررا صعودکنم.احمد عموگفت جوگیرنشو.ولی عزمم راجزم کرده بودم وبانیروی مضاعف مسیرراصعودکردم.واین تاثیرذهن درکوه رامیرساند.

 

IMG_0316
                                                             باآرزوی موفقیت برای دیواره نورد قدرتمند کاسپین

نویسنده:

          

۵ دیدگاه

 1. حسین سلیمانی می‌گه:

  آقا مهدی خودمونه ،بیست وبیست ، سرفراز باشه

 2. امیر حسین تسنیمی می‌گه:

  آقا مهدی مظلومیت خاصی داره برای همین گله

 3. آزاده قائمی می‌گه:

  مربی توانمند همیشه سربلند باشید.

 4. سعید اسدالهی می‌گه:

  استاد ایشالا همیشه سربلند و مثل همیشه موفق باشی

 5. Mehri masodi می‌گه:

  موفق باشی برادر گلم

پاسخ دادن به حسین سلیمانی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال