گزارش صعودقلل کمال،جام وسهند

صعودقلل کمال،جام وسهند

سرپرست:ایرج الموتیان

زمان اجرا:مهرماه۹۶

 

                                                     گزارش صعود قلل کمال،جام وسهند

نفرات شرکت کننده

آقایان:فرهادشیروانی،اکبرکارگر،حسین کجینه باف،رضا کاشیها،محمدطالقانی،حمیدکیائی؛ابوالفضل خرسند،صابرعلی بخشی،محمدرضا وسامان کبابیان،مجیدخان محمدی،سیامک خطیبی،حامد کاسه چی،محمد حاجیعلی،مصطفی سلیمیان،محسن دوستی زاده.

photo_2017-10-04_10-49-53

کوه سهند

سَهَنْدْ نام قله و رشته‌کوهی آتشفشانی در جنوب تبریز، شمال مراغه و هشترود، غرب بستان‌آباد و شرق آذرشهر، عجب‌شیر و اسکو، در مرکز استان آذربایجان شرقی است. این رشته‌کوه دارای ۱۷ قله با ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است که بلندترین آن‌ها قله کمال (قوچ‌گلی داغی) ۳۷۱۰متر بلندی دارد و مرتفع‌ترین نقطهٔ استان محسوب می‌شود که در محدودهٔ شهرستان بستان‌آباد قرار گرفته‌است.

رشته‌کوه سهند به دلیل انبوهی گیاهان، چمن‌زارها، گلزارها و مراتع در آن به عروس کوه‌های ایران مشهور شده‌است؛ چراکه سطح تمام مناطق این رشته‌کوه پوشیده از سبزه‌است. کوه‌های کمال، جام، سهند، سلطان، دمیرلی، آغ‌داغ، موتال داغی، شیر داغی، حرم داغی، گیرو داغی، آتاشان، درویش از مهم‌ترین قلل رشته‌کوه سهند محسوب می‌شوند.

سهند در باورهای آیینی اسطوره شناسی جایگاه برجسته‌ای دارد، به نظر برخی از محققان کوه سهند همان کوه اسنوند است که در اوستا آمده و زرتشت در آنجا با الهه آبها گفتگو کرده است

در بندهش، زامیادیشت و زادسپرم از کوهی به نام «اسنوند» نام برده می‌شود که در آذربایجان واقع شده‌است. در زادسپرم مکان آذرگشسب در این کوه قرار دارد؛ البته شواهد زیادی در رابطه با یکسان‌بودن سهند و اسنوند وجود ندارد.

در دامنه‌های کوهستان سهند، زیباترین دره‌های آبرفتی همراه با روستاها، باغ‌ها و کشتزارها، جلوه‌هایی شگفت پدیدآورده است

photo_2017-10-04_10-47-54

قله کمال

قوچ گلی داغ ( کمال )

این قله به ارتفاع ۳۷۱۰ متر از سطح دریا بلندترین نقطه در سلسله جبال سهند می باشد و در بین کوهنوردان به کمال داغی شهرت دارد . این قله  در شمال روستای چیچکلو ، جنوب شرقی روستای مشهور لیقوان و درجنوب روستای ثمر خزان قرار گرفته است . متوسط بارش منطقه بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیمتر بوده که اکثراً در ماههای سرد سال و اوایل بهار به صورت برف در دامنه های آن انباشته می شود . رودخانه رفتوچای که یکی از سرچشمه های رودخانه قزل اوزن می باشد از این قله سرچشمه میگیرد . این رودخانه شعباتی چند از دشت شاه یوردی دریافت داشته و به سمت جنوب جاری می شود . رودخانه سعید آباد چائی از جبهه شمالی این کوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب ساختن روستاهای ثمر خزان متنق ایرانق و سعید آباد در نهایت به تلخه رود می ریزد حجم سالانه این رودخانه در حدود ۶۷/۹ میلیون متر مکعب می باشد . دامنه های شمالی قوچ گلی با شیبی ملایم و به وسیله کوههای یانوق داغ ( کوه سوخته ) به جلگه تبریز منتهی می گردد . این کوهها بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ متر ارتفاع دارد و در بعضی از قسمتهای آن کشت گندم وجود هندوانه و نخود به صورت دیم رواج دارد . در جبهه شمالی سهند کوههای بویوک داغ ، لیقوان داغ ، برکت داغی ، دمیرچی داغ ، زری داغ ، الوان داغ ، موتال داغ  و قوچ گلی داغ واقع شده اند که مشرف به جلگه تبریز و بستان آباد می باشند

photo_2017-10-04_10-49-24

قله جام وسهند

دو قله کوه سهند و جام به دلیل زیبایی فوق العاده شان به عروس کوه‌های ایران مشهور هستند. کوه سهند در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارند و دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد. ارتفاع دو قله سهند و جام به ترتیب ۳۵۴۰و۳۵۶۰متر میباشد.

توضیحاتی درمورد وضعیت جاده

جاده پیست اسکی آسفالته است وبا هرنوع وسیله نقلیه قابل دسترسی است.

جاده روستای کرده ده تا کرده ده آسفالت است.واقع در جاده مراغه .ولی جاده۱۲کیلومتری آن تا چهل چشمه خاکی نامناسبی است،که بهتراست با نیسان طی شود.ولی اگرمینی بوس بنز ویک راننده با حوصله باشد،قابلیت تردد دارد.

برای رسیدن به چهل چشمه جاده دیگری وجود دارد که ازسمت خراجو(خداجو)واقع درجاده مراغه شروع میشود.این جاده ۴۰کیلومتراست.که ۳۳کیلومترآن خاکی مناسبی است که حتی با سواری هم قابلیت تردد دارد.البته درفصول غیربارندگی.ازنظرمسافت طولانی تر است،ولی ازنظرزمانی واستهلاک ماشین بهتراست.

مسیردسترسی به پیست اسکی

اتوبان قزوین به زنجان،اتوبان زنجان به تبریز،بعدازعوارضی بستان آباد وارد جاده قدیم تبریزمیشویم.نرسیده به سعیدآبادجاده را دورزده،تابلوی روستای ایرانق،جاده آسفالته راادامه داده تا به پیست اسکی برسیم.(ازاتوبان برای پیست اسکی خروجی نداریم).

مسیردسترسی به کرده ده وجاده خراجو(خداجو)

اتوبان زنجان به تبریز،خروجی مراغه،جاده مراغه را ادامه داده،۵کیلومترمانده به مراغه،دست راست تابلوی کرده ده،جاده آسفالته را ادامه داده تا به کرده ده میرسیم.

جاده خراجو

۳۰کیلومترمانده به مراغه دست راست تابلوی خراجو

                                                                                   گزارش صعود

روزاول

روزجمعه با دودستگاه مینی بوس بنزباتفاق۱۷نفرازمیدان میرعمادبطرف تبریزحرکت کردیم.بارسیدن به پیست اسکی بدون استراحت از جاده نیسان رو بطرف جنوب حرکت کردیم.شیب ملایم بود و حرکت تا اندازه ای آسان وروان بود.جاده به دریاچه قوچ گلی منتهی میشد.البته برای صرفه جوئی در وقت ازمیانبراستفاده کردیم.درسمت راست یالی وجود داشت که به قله منتهی میشد.وتوسط تابلوهای علامت گذاری شده بود.وتعدادی کوهنورد در حال برگشت ازقله بودند.ولی چون ما مقصدمان دریاچه بود از داخل جاده حرکت کردیم.بارسیدن به دریاچه که محلی مناسب برای شب مانی بود،متوجه شدیم که آب چشمه ها خشک شده.ومتاسفانه آب زیادی با خود نبرده بودیم.دوست عزیزکوهنوردمان آقای ایوب خسروشاهی اهل تبریز،مهمان نوازی کردند و با ماشین پاترولشان تاچشمه پائین رفتند وظرفهای آبمان را پرکردند.ومقدارزیادی آب برایمان آوردند.واگه همت ایشان نبود برای فردا ازنظرآب در مضیقه بودیم.البته چشمه ها هفته گذشته آب داشتند وازبخت خوب ما خشک شده بودند.بهرحال شب سردی را درکناردریاچه سپری کردیم.

photo_2017-10-04_10-45-51

روزدوم

بعدازبیدارشدن وبستن کولها وجمع کردن چادرها بسمت یال سمت راست حرکت کردیم.(پشت به آفتاب).مقداری که مسیرسنگلاخی را طی کردیم،به پاکوبی رسیدیم که سواریال میشد.به یال که رسیدیم با بادشدید وسردی مواجه شدیم که صعودرا برایمان بسیارسخت ونفسگیرکرده بود.(۵۰الی۶۰).

photo_2017-10-04_10-46-03

درمسیرتابلوهای نصب شده بودکه ارتفاع ومسافت تا گروه امدادونجات را نوشته بود.وراهنمای خوبی برای مسیر،مخصوصا در مه بود.

photo_2017-10-04_10-48-52

پاکوب را که ادامه دادیم به قله کمال رسیدیم.خوشبختانه باد روی قله نبود.به سمت جنوب که بایستی قله جام وسهندمشخص است.عکس وفیلم روی قله را گرفته وادامه مسیرداده.تا به اتاقک سنگی که توسط سنگهای قله درست شده بودرسیدیم.(البته بدون سقف).ازاینجا به بعد،پاکوبی وجودندارد.ودرمسیریابی باید کمی دقت بیشترکرد.ازکناراتاقک سنگی ازسمت راست ازشیب تندی که شن اسکی خوبی داشت بطرف دره پائین حرکت کردیم.البته نزدیک هم.به کف دره که رسیدیم،برای دقایقی با بارش برف مواجه شدیم.که خوشبختانه زیادنبود.از کف دره ،دوراه درپیش رو داشتیم:

photo_2017-10-04_10-46-35

۱-مقداری ارتفاع گرفته وبرروی گردنه روبروقراربگیریم وازروی خط الراس ادامه مسیردهیم.

۲-ارتفاع کم کرده وبسمت راست حرکت کنیم و گردنه روبرو را دورزده وادامه مسیر.

ازآنجا که معمولا خط الراس با فرازونشیب (بده بستان)همراه است راه دوم انتخاب شد.البته زیاد ارتفاع نباید کم کرد.با دور زدن گردنه درسمت راست دره ای دیده میشود که پاکوبی در آن است که به دره بایندرمنتهی میشود.ازآنجا که محل شبمانی ما در دره شا یوردی بود،کلاحرکت مسیرمان بسمت چپ بود.مقداری که ادامه مسیردادیم به گوسفندسرای رسیدیم که یک جاده نیسان رو درکنارش بود.وارد جاده شده،وقتی جاده بسمت چپ میرفت ازجاده خارج شده وبطرف گردنه سمت راستمان رفتیم.برروی گردنه که قراربگیریم،دره ای مشاهده میشود که در کف آن رودخانه ای است.بطرف کف دره رفته ودرکناررودخانه ناهار خورده ،بعدازآن وارد پاکوبی میشویم که این پاکوب ازرودخانه فاصله میگیرد.(با کمی دقت آنرا میتوان پیداکرد).پاکوب شیب نداردودربعضی جاها سنگلاخی میشد.به چشمه ای رسیدیم،مقداری آب خورده ودوباره ادامه مسیر.کوه بلندی درسمت راستمان بود.بدون آنکه ارتفاع زیاد کنیم،کوه رادورزده،به کلبه ای رسیدیم که چوپانان درآن اتراق میکردند.مستقیم  ازکنارکلبه حرکت کرده تا به محل شبمانی رسیدیم.پناهگاهی درکنارچشمه ای بسیارخوب ساخته شده بود.

photo_2017-10-04_10-48-27

بعلت بازبودن پنجرهای پناهگاه که کف آن سیمانی بود،خاک درداخل پناهگاه نفوذ کرده بود.واکثرا ترجیح دادند که درمحوطه اطراف،چادربزنند.نسبت به شب گذشته شرایط بهتری داشتیم.هوا گرمتربود وازنظرآب درمضیقه نبودیم.

photo_2017-10-04_10-53-04

روزسوم

کمی زودترازخواب بیدارشدیم.با خوردن صبحانه وجمع کردن وسائل بطرف قله جام وسهندحرکت کردیم.گردنه ای درروبرودیده میشد.ابتدای مسیرکمی سنگلاخی بودوپاکوب مشخصی نداشت.بطرف گردنه حرکت کرده ،مقداری که ارتفاع گرفتیم،به پاکوب مناسبی رسیدیم که بدون دردسربه قله منتهی میشد.البته حرکت باید ازسمت راست وبطرف گردنه باشد.تا درداخل پاکوب قراربگیریم.درفصل زمستان صعودازاین مسیربدلیل حجم زیادبرف وریزش بهمن سخت وخطرناک است.ولی دراین فصل صعودی راحت وبی خطری انجام گرفت. درهوائی بدون باد ولی کمی سرد قله جام صعودشد.طبق معمول عکس وفیلم قله گرفته شد.بطرف قله سهندحرکت کردیم.

photo_2017-10-04_10-57-40

به گردنه که رسیدیم سنگ قبری مشاهده میشد که محل دفن یکی ازکوهنوردان بود.گویا در این محل فوت شده بودندودرهمانجا دفن شده بود.فاتحه ای خوانده ،کوله ها راهمانجا گذاشته وادامه مسیربسمت قله سهند.قله سهند هم با موفقیت صعودشد وبازهم عکس وفیلم وحرکت بسمت کولها.ازکنارسنگ قبرپاکوب مشخصی وجود دارد که به چهل چشمه، محل پارک ماشینها میرسد.خوشبختانه مینی بوسها آمده بودند وازبالا مشخص بودند.مسیرفرود شیب بسیارتندی، همراه با خاک داشت.وکمی اذیت کننده بود.بهرحال این قسمت هم تمام شدوبا رسیدن به پائین، سوارماشینها شده وپایان کوهنوردیمان.

(چهل چشمه کمی پائینتربودوبعلت خستگی ازرفتن به کنارآن صرفه نظرکردیم).

زمان بندی برنامه

روزاول

حرکت ازقزوین                ۵٫۰۰

پیست اسکی               ۱۳٫۰۰                   ارتفاع۲۹۳۰متر

دریاچه                        ۱۴٫۳                    ارتفاع۳۲۵۰متر

روزدوم

استارت                       ۷٫۳۰

قله کمال                    ۹٫۲۰                    ارتفاع۳۷۱۰متر

دره شایوردی

شبمانی                   ۱۶٫۳۰                   ارتفاع۲۷۳۰متر

روزسوم

استارت                     ۶٫۳۰

قله جام                    ۱۰٫۰۰                  ارتفاع۳۵۶۰متر

قله سهند                 ۱۱٫۳۰                  ارتفاع۳۵۴۰متر

انتهای برنامه               ۱۴٫۳۰                 ارتفاع۲۶۳۰متر

سرپرست:ایرج الموتیان

سرپرست:ایرج الموتیان

                                                             همیشه کوهنوردباشید.باشگاه کوهنوردی کاسپین قزوین

 

 

 

نویسنده:

          

۲ دیدگاه

  1. سیامک می‌گه:

    برنامه بسیار مفرح و با نظمی بود .
    تشکر ویژه از سرپرست برنامه و آقای شیروانی که زحمت سرقدم بودن کوه پیمایی رو تا آخر برنامه به عهده گرفتن .

پاسخ دادن به سیامک لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>




ارسال