گزارش صعودقله میشینه مرگ

صعودقله میشینه مرگ

سرپرست:خانم زهرا محمدی گرمارودی

زمان اجرا:تیر۹۶

                                                                     گزارش صعودقله میشینه مرگ

نفرات شرکت کننده

خانمها:فاطمه قاضی،آزاده قائمی،سپیده فرقانی،زهرانمازی،فرخنده روشن،النازفدائی،مژگان داودی

photo_2017-07-25_07-34-57

آقایان:ابوالفضل میجوجی،اکبرکارگر،مجیدمنتظری،حمیدکیائی،سیامک خطیبی،ایرج الموتیان،ابوالفضل خرسند،علی کرمانی،محمدرضاکبابیان.

photo_2017-07-25_07-35-08

معرفی قله

قله میشینه مرگ به ارتفاع ۴۰۰۰متردرمنطقه فیروزکوه واقع شده است. طبق اظهارات افراد محلی علت نامگذاری قله بدلیل قرارداشتن مجسمه های میش درراه قله بصورت مخفی بوده است که تنها پیرمردی ازآن خبرداشته وجای آنرا فقط به پسر کنگ خود گفته است.ومرگ نام چشمه ای درنزدیک قله بوده که آب آن برای پرندگان مضر بوده وباعث مرگ آنها میشده است.

روستای لزور

روستای لزور واقع در مرز استان تهران و مازندران واقع شده است که یکی از بزرگ‌ترین روستاهای استان تهران از توابع شهرستان فیروزکوه می‌باشد. این روستا در دهستان قزقانچای در شهرستان فیروزکوه، در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شمال شرقی تهران و در ۴۵ کیلومتری شمال غربی فیروزکوه در میان رشته‌کوه‌های البرز قرار دارد که ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۵۰۰ متر می باشد. لزور از طرف شمال با روستاهای نشل و ورزنه از توابع شهرستان بابل هم‌مرز است این روستا از قدیم الایام دارالمومنین بوده است. در زمانهایی که مسافرت ها با پای پیاده انجام می‌شده است مسیر رسیدن به این منطقه از سمت شمال بوده ولی امروزه از این مسیر استفاده چندانی نمی شود و بیشتر گردشگران در این مسیر پیاده روی می کنند. همچنین از لزور به تنگه واشی یک جاده خاکی در دسترس می باشد.

در حوالی روستا سد لزور وجود دارد که به نام های دیگری همچون سد سیاهرود و معجز چشمه که یکی از چشمه های نزدیک سد می‌باشد، شناخته شده است. آب وهوای ملایم و مناظر بکر و زیبای طبیعی لزور در تابستان همیشه به عنوان یکی از قطب های گردشگری شهرستان فیروزکوه مطرح می باشد.

روستای لزور قدمتی بیش از چهارصد سال دارد و دارای پیشینه‌های تاریخی نیز می باشد که مهمترین آنها امامزاده معصوم، امام زاده خوشنام، برج نیمه، قلعه قل دوش و پل سنگی می‌باشد.

photo_2017-07-25_07-58-16

مسیردسترسی به لزور

ازقزوین بسمت تهران حرکت کرده ودرجاده فیروزکوه ادامه مسیر میدهیم تابه ده کیلومتری فیروزکوه رسیده با دیدن تابلوارجمند بسمت چپ پیچیده وارد جاده آسفالته شده وبعد ازروستای وشتان/ارجمند/شادمهن/اهنز،به لزورمیرسیم َ

                                                                                         گزارش صعود

روزاول

صبح پنچشنبه با یکدستگاه مینی بوس باتفاق۱۷نفرازهمنوردان خوش قولمان بسمت فیروزکوه براه افتادیم.بارسیدن به روستای لزورسه راه صعودوجوددارد:

ا-مسیر سمت راست.که توسط جاده خاکی که حدود۱۶کیلومترمسافت دارد،به کناردریاچه رسیده وازآنجا بسمت قله حرکت میکنیم.این نزدیکترین مسیربه قله است.ولی ازدیدن تنگه دریوکی محروم میشوید.جاده خاکی قابلیت ترددبا ماشینهای سواری رادارد.ولی بهترآنست که ازنیسان استفاده شودوحدودیکساعت با نیسان زمان لازم دارد..(بعضی ازگردشگران با پراید هم آمده بودند).

۲-مسیرمستقیم که ازکنارمسجد گذشته وازپاکوب مشخص به امامزاده خوشنام رسیده،وبا عبورازباغات وکمی به چپ متمایل شده تا به اول تنگه میرسیم.

۳-مسیرسمت چپ،که ازکناراداره مخابرات عبورکرده وبسمت راست پیچیده ودرجاده خاکی قرارمیگیریم که مستقیما به اول تنگه میرسید.البته امامزاده را نخواهیددید.ولی راه نزدیکتروقابلیت ترددبا ماشین سواری رادارد.

مسیرشماره۲انتخاب شد وبارسیدن به کنارامامزاده نهارخورده وازبالای امامزاده درپاکوبی قرارگرفتیم که به اول تنگه میرسید.وارد تنگه دریوکی که شدیم،زیبائی وطراوت تنگه ،خستگی راازتنمان بیرون آورد.مسیری پرازآب،پرازسنگهای زیبا،تنگه ای شگفت انگیزکه فقط باید درآن قراربگیری تا لذت آنرا درک کنی!!با احتیاط ازکنارسنگهای لغزنده رودخانه عبورکرده. ودربعضی جاها مجبوربه عبورازرودخانه شدیم.به جائی میرسیم که باید کاملا ازداخل آب عبورکنیم.

photo_2017-07-25_07-35-56

 

برای اینکه کفشهایمان خیس نشود،ازدمپائی وصندل استفاده کردیم.وآب نوردی را هم تجربه کردیم.تنگه ،شبیه تنگه واشی بود.بااین تفاوت که تنگه واشی توسط دوستان طبیعت گردمان پرازآشغال است،ولی این تنگه به لطف دوستان کوهنوردمان پاک وپاکیزه بود.امیدواریم این پاکی همیشگی باشد.با عبورازکنارسنگها به دشت مسطح .صافی میرسیم که با ادامه دادن ازکناررودخانه فرح رود،به محل شبمانی ودشت معجزمیرسیم.محلی فوق العاده عالی برای کمپ.ومعجزچشمه که سرمنشاء فرح رودبود،میزبانی بسیارسخاوتمند.چاردها را برپا کرده ویک شب بیادماندنی راسپری کردیم.

photo_2017-07-25_07-36-06

روزدوم

صبح قبل ازطلوع آفتاب ازخواب بیدارشده،باخوردن کمی صبحانه بسمت قله حرکت کردیم.درسمت راستمان پاکوبی قراردارد،که واردتنگه ای میشویم،که به پشت سد میرسد.ازسمت چپ وازپله های کنارسد بالارفته ودریاچه سیاهرود،درسمت راست نمایان شد.با عبورازکناردریاچه،واردجاده ای شدیم که به گردنه منتهی میشد که به قله میرسید.برای صرفه جوئی درزمان میانبرزده،تا به گردنه رسیده وکمی استراحت کرده،برروی یال سمت راست سوارشده وارتفاع گرفتیم.مقداری که ارتفاع زیاد کردیم درسمت چپ قله دماوند نمایان شد.همچنین قله فرعی که با سنگچین مشخص شده بود،نیزدیده میشد.میتوان مستقیما بسمت خط الراس رفته وبا قرارگرفتن روی خط الراس بسمت قله رفت.ویا اینکه تراورس کرده وبا شیب ملایمی برروی قله فرعی قرارگرفت.روی قله فرعی که قراربگیری،قله اصلی درروبرومشاهده میشود.بصورت نعل اسبی مسیررا ادامه داده برروی قله قرارگرفتیم.قلل دماوند،پاشوره،هلزم،گرگ،گل زرد وقلل دیگرقابل مشاهده بود.با گرفتن عکس قله ازهمان مسیربرگشته،تا برروی قله فرعی قرارگرفتیم.شیب روبروی قله فرعی را که دارای شن اسکی مناسبی بود راپائین رفته ،سپس وارد شیارسمت چپ شده وازمسیرمتفاوت به گردنه رسیدیم.کمی استراحت کرده ودوباره بسمت پائین حرکت کرده،گوسفندسرائی مشاهده شد.بسمت آن رفته وآب خورده ودوباره حرکت بسمت دریاچه.به دریاچه که رسیدیم چند نیسان درآنجا بود.با دیدن نیسانها وسوسه شدیم که مابقی راه را با نیسان برگردیم.راننده یکی ازنیسانها موافقت کرد.به معجزچشمه برگشته وبا خوردن نهاروجمع کردن چادرها،دوباره بسمت دریاچه برگشته وسوارنیسان شده وبه روستا رسیدیم.

photo_2017-07-25_07-34-16

با افرادمحلی که صحبت میکردیم،میگفتند که ازجاده، پای پیاده یک ساعت ونیم به روستا میرسید.ازآنجا که معمولاافرادمحلی اطلاعات درستی نمیدهند،ایندفعه هم همینطوربود.حدودیکساعت درجاده کوهستانی با فرازونشیب زیادی با نیسان به روستا رسیدیم.وخدارو شکرکردیم که با پای پیاده نرفتیم.

بهرحال با تمامی سختی راه وترافیک جاده ای برنامه بیادماندنی دیگربرایمان رقم خورد.

زمان بندی برنامه

حرکت ازقزوین               ۵٫۰۰

روستای لزور               ۱۲٫۰۰                                 ارتفاع۲۳۸۰متر

ترافیک جاده ای هم داشتیم

حرکت بسمت قله       ۱۳٫۰۰

معجزچشمه              ۱۸٫۰۰                                  ارتفاع۳۰۰۰متر

حرکت روزدوم             ۵٫۰۰

قله                        ۱۰٫۰۰                                   ارتفاع۴۰۰۰متر

انتهای برنامه            ۱۷٫۰۰

سرپرست:زهرامحمدی گرمارودی

سرپرست:زهرامحمدی گرمارودی

                                                   همیشه کوهنوردباشید.باشگاه کوهنوردی کاسپین قزوین.

 

 

نویسنده:

          

۲ دیدگاه

  1. زهرا محمدی گرمارودی می‌گه:

    با تشکر از شما آقای الموتیان و تمامی همنوردان شرکت کننده ، که با همکاری خوبتون باعث شدید یه برنامه خوب و مفرح داشته باشیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال