گزارش صعود قله خرونرو

صعود قله خرونرو

سرپرست:آقای حسین کجینه باف

زمان اجرا:خرداد۹۷

 

                                                                       گزارش صعود قله خر و نرو

نفرات شرکت کننده:
خانمها:آزاده قائمی،لیلا محمدی.

photo_2018-05-26_06-56-40

آقایان:محمدطالقانی،رضاکاشیها،علی ساربان،احسان شهروان،محمدرضا کبابیان،اسماعیل کاظمی،ایرج الموتیان،مهرزادعدنانی.

photo_2018-05-26_06-56-16

معرفی قله

قله نرو و دیگر قلل این رشته کوه را می توان از فنی ترین قلل نام برد که صعود آنها ، بخصوص صعود زمستانه آنها نیاز به تجربه و تجهیزات فنی دارد. نام بلندترین قله رشته کوه نرو به نام خیرونرو می باشد(در زبان محلی خیرو به معنی چشمه کم آب و نرو به معنای چشمه پرآب می باشد.) البته نام های دیگری هم نزد بومیان منطقه داردکه اکثرا آن را به نرو می شناسند.

رشته کوه نرو را می توان از بکرترین و زیباترین مناطق مازندران به شمار آورد ، خط الراسی با دیواره ها و دره های بیشمار و …

قله نرو به ارتفاع ۳۵۳۰ متر واقع در خط الراس به نام “نرو” می باشد که مرز بین استانهای سمنان و مازندران به شمار می آید. شروع این خط الرأس از منطقه خطیرکوه و انتهای آن به منطقه فینسک یا سی استل – بندبن چهاردانگه که آخرین قله این خط الراس هم به همین نام می باشد، ‌ختم می شود.

 روستاها و آبادی های اطراف:

سنگده ، ‌بندبن در ضلع شمالی و برنت در ضلع شمال غربی و ‌آدیه ،‌ برارده ، میروزان ،‌ کلمتا ، کود آب یاب ، امافت ، کنگلو در ضلع جنوبی

مهمترین بناهای تاریخی:

قلعه کنگلو ، کیجا قلعه و …

حیوانات منطقه: ‌

خرس ، پلنگ ، گرگ ، ‌شغال ، سیاه گوش ، ‌گراز ، ‌کل و بز ،‌ گوزن ، کبک ، قوچ ، قرقاول و …

درختان منطقه:

افرا ، ملچ ، ممرزه ، کندلوس ، مرس و …

گیاهان غذایی و دارویی منطقه:

گل گاوزبان ،‌ آویشن ،‌ سیر و پیاز کوهی ،‌ قارچ ،‌ نعناع ،‌ والنگ ، ‌زمالیک ، ‌بادرنگلونه و …

رودخانه های پر آب:

آدیه ، ‌بورطلا ، و …

ارتفاعات اطراف قله نرو:

قله نزوا (۳۸۱۰ متر‌) و نروا ( ۳۷۸۲ متر) در جنوب شرقی ، ارم ( ۳۳۲۵ متر) در جنوب ، قدمگاه ( ۳۶۵۰ متر) و اتابک و سرختی (۲۲۵۰ متر) در جنوب غربی ، ‌کلمتا و … و عباسعلی در شمال غرب و همچنین سرخیل ،‌ زرجو و کیجا قلعه در شرق و در شمال نمای دوری از قله ۱۶۰۰ متری اچو

photo_2018-05-26_06-58-29

مسیردسترسی به سنگده:

اتوبان قزوین،تهران.جاده فیروزکوه،جاده قائمشهر،به پل سفید که رسیدید،اولین فلکه،دست راست تابلوسنگده،تابلوهای سنگده را دنبال کنیدتا به سنگده وشرکت چوب فریم برسید.

                                                                                  گزارش صعود

روزاول

پنچ شنبه سوم خرداد با یکدستگاه مینی بوس ازمیدان میرعماد بطرف پل سفیدوروستای سنگده براه افتادیم.بعدازرسیدن به شرکت چوب بری فریم،با ماشین نیسان، که از قبل هماهنگ شده بود،ازکنارشرکت بسمت جنگل براه افتادیم.با رسیدن به جنگل بانی با مخالفت مامورجنگلبانی مواجه شدیم.مجوزصعودازمان درخواست کرد.ما هم که فقطحکم سرپرستی باشگاه را داشتیم،مورد قبول قرارنگرفت.مقداری چانه زنی کردیم.ولی مرغ مامورفقط یک پا داشت.وهیچ کارت دیگرهم قبول نمیکرد.از بخت خوبمان ،مدیرباشگاه همراهمان بود،وبا دریافت کارت شناسائی ایشان ومطابقت دادن با اسم زیر حکم سرپرستی دربرایمان بازشد.واردجاده خاکی که از وسط جنگلهای” مرسی سی” میگذشت شدیم.جنگلی زیبا و با طروات.ماشینهای شخصی زیادی وارد شده بودند.ویک گروه هم با مینی بوس بدون مشکل آمده بودند.وشاید سختگیری مامورجنگل بانی بخاطرورود ما با نیسان بود.بهرحال با رسیدن به محل شروع برنامه که توسط بلوکهای سیمانی مشخص شدده بود،از نیسان پیاده شده وبعداز گرفتن عکس از پاکوب مشخصی از وسط جنگل بسمت محل شبمانی براه افتادیم.

photo_2018-05-26_07-03-22

مقداری که ارتفاع گرفتیم،در مقابلمان خط الراس زیبای کوه خرونروبا دیوارها وپرتگاههای عمیقش نمایان شد.دوباره ارتفاع گرفته وپاکوب را ادامه دادیم.به یک دو راهی رسیدیم که پاکوب مستقیم بسمت قله میرفت.وپاکوب سمت راست به محل شبمانی میرسید.وارد پاکوب سمت راست شده تا به محل شبمانی که کنار کلبه های بود رسیدیم.کمی پائینترچشمه آب خوبی وجود داشت.که از نظر آب در مضیقه نبودیم.چادرها را بر پا کرده وبا غروب آفتاب،آتشی روشن کرده وکنار آتش شب بیادماندنی رادر کنار دوستان خوبمان سپری کردیم.

photo_2018-05-26_06-56-28

روزدوم

قبل ازطلوع آفتاب از خواب بیدارشده،وسائل را داخل چادرگذاشته وبسمت قله حرکت کردیم.برای رسیدن به قله دو راه پیش رو داشتیم:

۱-مستقیم برروی یال روبرویمان قراربگیریم وبسمت دیواره زرجورفته وبا عبورازدهلیزبرروی خط الراس قراربگیرم ودر پاکوب مشخصی بسمت قله حرکت کنیم.

۲-کمی بسمت عقب برگشته از کنار چشمه عبورکرده ودرپاکوب بسیارمشخصی بسمت خط الراس وقله حرکت کنیم.این راه اصلی تراست.

راه اول را انتخاب کرده وبا طی کردن شیبی نسبتا تندارتفاع گرفتیم.چیزی که در این مسیر حائزاهمیت است،پیداکردن دهلیز بود.که مناسبترین محل برای رسیدن به خط الراس بود.مسیربخاطرسنگلاخی بودن پاکوب زیاد مشخصی نداشت.ولی مسیر با سنگ چینهای مشخص شده بودوکمک زیادی برای مسیریابی بود.باکمی متمایل شدن بسمت راست ودور زدن اندکی بسمت چپ متمایل شده و در اول دهلیزقرارگرفتیم.داخل دهلیزاندکی دست به سنگ داشت.با احتیاط دهلیزرا ردکرده تا به محل صافی رسیدیم.بسمت دیوارها که بایستیم،در سمت چپ خط الراس فنی که به کیجا قلعه منتهی میشد،قابل مشاهده بود.درسمت راستمان و کمی بالاترسه سنگ بزرگ کنارهم مشاهده شد.که به سه گوسفند معروف بود.

photo_2018-05-26_06-57-06

پاکوب مشخصی بطرف آن وجود داشت که قسمتی از آن را برف گرفته بود.ولی مشکلی از نظرصعودنداشت.با رسیدن کنارسه سنگ،پاکوب بسمت راست میرفت.از پاکوب خارج شده ومستقیم از کمرکش کوه ،بصورت تراورسی ادامه مسیردادیم.مقداری که ارتفاع گرفتیم،قله درمقابلمان نمایان شد.پاکوب در بعضی جاها کمرنگ میشدودر بعضی جاها پررنگتر.بهرحال با ادامه دادن مسیربه قله زیبای خرونرورسیدیم.برروی قله تابلوئی نصب شده بود.که ارتفاع قله را صدمتر بیشترنشان میداد.درروی قله جا برای ایستادن زیاد نبود.قله های قدمگاه،نیزوا کاملا مشخص بود.عکس وفیلم قله را گرفته وازهمان مسیربسمت پائین حرکت کردیم.نهاررا درکنارچادرها خورده وبعدازجمع کردن وسائل بسمت پائین حرکت کردیم.نیسان منتظرمان بود وبا رسیدن به کنار ماشین بسمت قزوین حرکت کردیم.وپایان برنامه ای دیگر.

سرپرست:حسین کجینه باف

سرپرست:حسین کجینه باف

زمان بندی برنامه

حرکت از قزوین                 ۸٫۳۰

روستای سنگده               ۱۵٫۳۰

شروع برنامه                   ۱۷٫۴۵            ارتفاع۱۹۰۰متر

چشمه ومحل شبمانی     ۱۹٫۰۰             ارتفاع۲۲۵۰متر

شروع روزدوم                  ۵٫۳۰

دهلیز                           ۸٫۱۰              ارتفاع۲۸۸۰متر

قله                            ۱۱٫۳۰              ارتفاع۳۵۳۰متر

انتهای برنامه                ۱۷٫۳۰

                                                           همیشه کوهنوردباشید.باشگاه کوهنوردی کاسپین.

 

نویسنده:

          

۲۳ دیدگاه

 1. کواد کوپتر می‌گه:

  جچوری میشه عضو باشگاه شد؟!

 2. ممنون از سایت خوبتون که مطالبی در جهت افزایش آگاهی افراد قرار میدید

 3. طرح توجیهی می‌گه:

  من بقصد افزودن اطلاعاتم هم مطالعه میکنم عالی بود موفق باشید

 4. قالیشویی می‌گه:

  با تشکر از سایت خوبتون

 5. پست سریع می‌گه:

  عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

 6. صدور ایزو می‌گه:

  تشکر از مطالب ارسالی استفاده کردم از مطالب خوبتون

 7. آبسرد کن می‌گه:

  متشکرم از اشتراک مطالب عالیتون

 8. پرستار کودک می‌گه:

  متشکرم از اطلاع رسانیتون

 9. متشکرم از مطالب و مقالات آموزنده

 10. فرش ماشینی می‌گه:

  محتوای سایت کاملا کاربردی و مفید است

 11. من از خوندن مطلب فوق بسیار لذت بردم

 12. واقعا کوه نوردی یکی از ورزش های مورد علاقه من هست ولی هیچ وقت هیچ یک از دوستانم حاضر نبودن به دلایل مختلف باهام بیان

 13. ممنون از معرفی این مناطق زیبا. عالی بود

 14. خیلی مطالب خوبی را به اشتراک می گذارید. سپاس گذارم.

 15. خرید پشم سنگ می‌گه:

  بسیار بی نظیر و فوق العاده بود. خدا قوت و خسته نباشید.

پاسخ دادن به قالیشویی شرق تهران لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال