گزارش صعود خط الراس گرین (چهل تن تایال کبود)

گزارش صعودخط الراس گرین(ازچهل تن تا یال کبود)

سرپرست:آقای فرهادشیروانی

زمان اجرا:۱۴الی۱۶خرداد۹۹

 گزارش صعودخط الراس گرین(ازچهل تن تا یال کبود)

 

IMG-20200606-WA0045

زمان اجرا:۱۴الی۱۶خرداد۹۹

سرپرست:آقای فرهادشیروانی

نفرات شرکت کننده

خانم:الهام فرهنگ مهر

 

IMG-20200606-WA0094

آقایان:اکبرکارگر،جعفردلگرم،حامدکاسه چی،قاسم قاسمی،علی قاسمی،مرتضی رستمی،حمیدکیایی،حسین کجینه باف،اسماعیل کاظمی،ایرج الموتیان،محمدحاجیعلی.

                                                                                                          گزارش برنامه

روزاول

بایکدستگاه مینی بوس،باتفاق۱۳همنوردازقزوین بسمت نهاوندبراه افتادیم.بعدازنهاوند،بسمت بروجردرفته،قبل از پلیس راه واردجاده نورآبادشده وتا راهدارخانه ادامه مسیردادیم.ازآنجا که بعضی از دوستان آب نداشتند،کمی جلوتررفته وازمحل عشایرآب موردنیازبرداشته وبا کمی ارتفاع کم کردن ازنهرآبی رد شده ودرپاکوب مشخصی داخل شیار،ادامه مسیردادیم.درمسیربه یخچالی برخورد کردیم.خوشبختانه یخچال زیادیخ زده نبودوبدون دردسری ازآن ردشدیم.

 

IMG-20200606-WA0049

مسیررا که ادامه دادیم به دشت صافی رسیدیم،که محل مناسبی برای شبمانی بود(ولی بدون آب).ازسمت راست ادامه مسیرداده تا به قله بزکوه رسیدیم.قبل ازقله کمی دست به سنگ داشتیم.بادشدیدی روی قله وجودداشت.پایین قله ناهارخورده وادامه مسیر.روی خط الراس بادشدیدمیوزید.که حرکت را مشکل میکردوامکان صعودبرروی تیغه های پیش رویمان را نا ممکن کرده بود.بلاجبارقبل از قله چهل تن درکناربرفچال خوبی چادرزده وشبمانی اول صورت گرفت.خوشبختانه ازبرفاب خوبی استفاده شد.شبی بادخیزرا سپری کردیم.

 

IMG-20200606-WA0059

روزدوم

بعدازبیداری وجمع کردن چادربسمت قله چهل تن براه افتادیم.وزش بادهمچنان ادامه داشت،وصعود را کمی سخت کرده بود.قله چهل تن راصعود کرده،

IMG-20200606-WA0062

خط الراس را ادامه داده با صعود قله شاه نشین وچندین قله فرعی به تیغه ها رسیدیم.دره های عمیقی دردو طرفه تیغه ها قرارداشت.وزش بادهای لحظه ئی کمی عبوراز تیغه ها روخطرناک کرده بود.خوشبختانه ساختارتیغه ها ریزشی نبود،کفشها با اطمینان برروی آن قرارمیگرفت.

IMG-20200606-WA0064

 

 

مسیرراادامه داده تا به یازن چال رسیدیم.بعلت وجودیخچال ووزش بادهای لحظه ئی ادامه مسیربرروی خط الراس خطرناک بود.به صلاحدید سرپرست،ازسمت چپ وارد دره شده وارتفاع کم کردیم.البته دره هم دارای چندین یخچال بود که با احتیاط ازآن عبورکردیم.

IMG-20200606-WA0077

ولی دیگرازبادهای لحظه ئی خبری نبود.بسمت یال اصلی قله یال کبود،ارتفاع زیادکرده،بعدازرسیده به یال،بدون کوله بسمت قله یال کبودرفته وبعداز صعودقله بسمت جانپناه دوم یال کبود،براه افتادیم.درکناربرفچال جانپناه چادرزده وشبی بدون بادرا سپری کردیم.

IMG-20200606-WA0028

روزسوم

بعدازروشن شدن هوا،چادرها روجمع کرده وبسمت جانپناه اول یال کبودحرکت کردیم.دوجانپناه درکنارهم،وچشمه آب بسیارمناسبی شبمانی ایده الی را مهیا کرده بود.

IMG-20200606-WA0043

ازآنجا که وقت زیادی نداشیم،بسمت پائین حرکت کردیم.مسیر توسط میله های آهنی نشان گذاری شده بود.بعدازآخرین میله از مسیری سنگلاخی با شیب تند،ارتفاع کم کرده ،بسمت چپ وارد پاکوب بسیارمشخصی شده،به مجتمع تفریحی گاماسیاب رسیده وازغارآن که سرمنشاء رود بود دیدن کرده وسوارماشین شده وبسمت قزوین حرکت کردیم.

IMG-20200606-WA0044

زمان بندی برنامه

حرکت ازقزوین            ۲۳٫۳۰

استارت                    ۷٫۳۰                   ۲۲۶۰متر

بزکوه                      ۱۴٫۳۰                  ۳۳۵۰متر

شبمانی                 ۱۶٫۰۰                  ۳۳۲۰متر

روزدوم                    ۶٫۰۰

چهل تن                  ۷٫۱۵                   ۳۴۵۰متر

شاه نشین              ۸٫۱۵                   ۳۴۶۰متر

تیغه ها                   ۹٫۳۰                   ۳۴۴۰متر

یازن چال                ۱۳٫۰۰                  ۳۵۲۰متر

یال کبود                 ۱۹٫۳۰                  ۳۵۳۰متر

شبمانی دوم           ۲۱٫۰۰                  ۳۱۶۰متر

روزسوم                  ۷٫۳۰

جانپناه اول              ۱۰٫۰۰                ۲۳۸۰متر

انتهای برنامه           ۱۳٫۰۰                ۱۸۵۰متر

سرپرست:فرهادشیروانی

سرپرست:فرهادشیروانی

نویسنده:

          

۸ دیدگاه

 1. باتشکر از شما و سایت خوبتون
  موفق باشید

 2. مقاله جالبی بود
  خیلی ممنون از شما

 3. محتوای خیلی خوبی دارید
  به امید موفقیت های بیشتر

 4. محتوای خیلی خوبی دارید
  به امید موفقیت های بیشتر

 5. نیم ست می‌گه:

  مطلب خوبی بود امیدوارم موفق باشید

 6. گوشواره می‌گه:

  ممنون از مطلب مفیدتون

پاسخ دادن به گوشواره لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال