Category: امداد و نجات

تـبـریـک سـال ۱۳۹۲ خورشـیـدی

من باهارم تو زمین

من زمینم تو درخت

من درختم تو باهار

گروه کوهنوردی و سنگ نوردی کاسپین قزوین سالی سبز، سرشار از شادکامی، خوشدلی و امید برایتان آرزو می‌کند.

 

 نوروزِ باستانی ایران زمیــن بر تمامی هموطنــان شــاد باد.

haft-sin

 

 

کیت مار گزیدگی

کیت مار گزیدگی وسیله ای ساده است که هر فرد طبیعت گرد می تواند به راحتی آنرا بسازد یا خریداری نماید.این کیت شامل قسمتهای مختلفی می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود. ← ادامه نوشته

جهت یابی بدون قطب نما

در طبیعت یک کوهنورد می تواند از ظریف ترین چیزهای محیط اطراف خود برای پیدا کردن مسیر صعود و گم نشدن در مسیر برگشت استفاده نماید.

← ادامه نوشته
ارسال