Category: گزارشات

گزارش وعکسهای قله پیغمبرکوه

صعودقله پیغمبرکوه(زیبای خفته)

سرپرست:آقای مهدی فرساد

زمان اجرا:بهمن۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای قله آسمانکوه

صعود قله آسمانکوه

سرپرست:آقای علی ساربان

هشتگرد،روستای شلمزار

زمان اجرا:بهمن۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای قله کلکچال

صعود قله کلکچال

سرپرست:آقای مجتبی بیگی

زمان اجرا:دیماه۹۵

← ادامه نوشته

گزارش و عکسهای قله ارژنگ

صعودقله ارژنگ

سرپرست:خانم آزاده قائمی

زمان اجرا:دیماه۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای قله طزرجان

صعودقله طزرجان

سرپرست:ایرج الموتیان

سرپرست فنی:آقای احمدمیجوجی

زمان اجرا:آذر۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای قله انگول

صعودقله انگول

سرپرست:آقای ضیاء میرسلامی

زمان اجرا:آبان۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای قله بیستون

صعودقله بیستون

سرپرست:آقای علی ساربان

زمان اجرا:آبانماه۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای یادگاری قله دماوند( یال داغ)

صعودقله دماوند(یال داغ)

سرپرست:آقای فرهادشیروانی

زمان اجرامهر۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای یادگاری قله اودله یورد

صعود قله اودله یورد

سرپرست:آقای حمید کیائی

زمان اجرا:مهر۹۵

← ادامه نوشته

پیماش جنگل دیورش

جنگل دیورش

سرپرست:آقای ابوالفضل میجوجی

زمان اجرا:مهر۹۵

← ادامه نوشته

پیمایش دره بلوکان

دره بلوکان

سرپرست:آقای محمودمنتظری

زمان اجرا:شهریور۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای یادگاری قله اشگدر

صعود قله اشگدر

سرپرست:خانم زینب زهدی

زمان اجرا:شهریور۹۵

← ادامه نوشته

گزارش صعودگرده آلمانها

صعود گرده آلمانها

نفرات شرکت کننده:

خانم آزاده قائمی

آقایان:احمدمیجوجی،مهدی مسعودی نژاد

زمان اجرا:مرداد۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای یادگاری قله خرسان جنوبی

صعود قله خرسان جنوبی

سرپرست:آقای فرهادشیروانی

سرپرست فنی:آقای احمدمیجوجی

زمان اجرا:مرداد۹۵

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای یادگاری قله توچال

صعود قله توچال

سرپرست:خانم زهرا محمدی

زمان اجرا:مرداد۹۵

← ادامه نوشته
ارسال