صعودقله ملارد(مارال)

صعودقله ملارد

سرپرست:آقای امین فرساد

زمان اجرا:بهمن۹۶

گزارش کامل صعوددرسال۹۴درقسمت گزارشات موجودمیباشد.

← ادامه نوشته

گزارش صعودقله کلکچال ازگلابدره به پارک جمشیدیه وقله اسپیلت

صعودقله کلکچال ازگلابدره به پارک جمشیدیه

سرپرست:ایرج الموتیان

زمان اجرا:بهمن۹۶

← ادامه نوشته

صعود قله بریال

صعودقله بریال

سرپرست:آقای ابوالفضل حاج محمدی

زمان اجرا:بهمن۹۶

← ادامه نوشته

پیمایش غارقلعه کرد

پیمایش غارقلعه کرد

سرپرست:آقای سیناساربان

زمان اجرا:۶بهمن ماه۹۶

← ادامه نوشته

صعودقله سبزکوه

صعودقله سبزکوه

سرپرست:آقای حسین سکاکی

زمان اجرا:دیماه۹۶ ← ادامه نوشته

صعود زمستانی قله خشچال

صعود زمستانی قله خشچال

سرپرست:آقای حمیدکیائی

زمان اجرا:دیماه۹۶

گزارش کامل صعود دربهمن ماه۹۳درقسمت گزارشات موجود است.

← ادامه نوشته

صعودقله ریزان

گزارش صعودقله ریزان

سرپرست:ایرج المونیان

زمان اجرا:دیماه۹۶

← ادامه نوشته

قله شجاع الدین

صعودقله شجاع الدین

سرپرست:آقای احمدمیجوجی

زمان اجرا:دیماه۹۶

← ادامه نوشته

صعود قله کافرمیدان

صعود قله کافرمیدان

سرپرست:آقای ابوالفضل میجوجی

زمان اجرا:آذر۹۶

← ادامه نوشته

پیام تسلیت

                                                                                 

                                                                                      پیام تسلیت

ما را هم در غم خود شریک بدانید.

ما را هم در غم خود شریک بدانید.

 

 

پیمایش مسیرآبگرم یله گنبد

آبگرم یله گنبد
سرپرست:آقای کامران داودی

زمان اجرا:آذر۹۶

← ادامه نوشته

گزارش صعودخط الراس سرکچالها به خلنو

صعود خط الراس سرکچالها به خلنو

سرپرست:اقای سامان کبابیان

زمان اجرا:آبانماه۹۶

← ادامه نوشته

برگزاری کلاس دره نوردی

برگزاری اولین دوره کارآموزی مقدماتی دره نوردی

مدرس:آقایان حسین شایگان ومحمدچاوشی

زمان۲۴و۲۵و۲۶آبانماه ۹۶

محل اجرا سنگ زرشک

 

برگزاری کلاس آموزش سنگ مقدماتی

برگزاری کلاس آموزش سنگ مقدماتی

مدرس:استادرضاکفاش

زمان اجرا:۳الی۵آبانماه۹۶درسنگ زرشک

← ادامه نوشته

گزارش صعود قله پرسون

صعودقله پرسون

سرپرست:ایرج الموتیان

زمان اجرا:آبانماه۹۶

← ادامه نوشته
ارسال