Tag: سرپرست:حمیدکیائی،

فایل GPS قله کله سنگ

فایل GPS قله کله سنگ

سرپرست:آقای حمیدکیائی

زمان اجرا:فروردین۹۷

ثبت فایل:ایرج الموتیان

برای دانلودبه ادامه نوشته مراجعه کنید.

← ادامه نوشته

گزارش صعودقله کله سنگ

گزارش صعودقله کله سنگ

سرپرست:آقای حمیدکیائی

زمان اجرا:فروردین۹۷

← ادامه نوشته

صعود زمستانی قله خشچال

صعود زمستانی قله خشچال

سرپرست:آقای حمیدکیائی

زمان اجرا:دیماه۹۶

گزارش کامل صعود دربهمن ماه۹۳درقسمت گزارشات موجود است.

← ادامه نوشته

قله بریال

صعودقله بریال

سرپرست:آقای حمیدکیائی

زمان اجرا:خرداد۹۶

← ادامه نوشته

فایل GPS قله اودله یورد.البرز

فایل GPS قله اودله یورد

سرپرست:آقای حمیدکیائی

زمان اجرا:مهر۹۵

ثبت فایل:ایرج الموتیان

برای دانلودبه ادامه نوشته مراجعه کنید.

← ادامه نوشته

گزارش وعکسهای یادگاری قله اودله یورد

صعود قله اودله یورد

سرپرست:آقای حمید کیائی

زمان اجرا:مهر۹۵

← ادامه نوشته
ارسال